6 milions per a educació, joventut i esport
Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha aprovat un Pla de xoc que durant el 2020 suposarà una injecció de recursos econòmics als ens locals per valor de 6 milions d’euros. El fons de prestació econòmic aprovat es distribuirà entre els ens locals a partir de dos criteris bàsics: la dimensió de la població i l’equitat, és a dir, tenint en compte la vulnerabilitat d’aquesta població.

La finalitat és contribuir a la viabilitat dels casals i dels campus esportius d’aquest estiu; fer front a part del sobrecost del manteniment dels centres municipals educatius, esportius i juvenils durant el confinament i postconfinament, i generar recursos per reduir els efectes nocius de la pandèmia, especialment en els col·lectius més vulnerables.

En relació a aquest tema el diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, Alfredo Vega, ha afirmat que «estem enmig d’una pandèmia que està tenint un cost molt elevat a nivell emocional i de vides humanes. Ens enfrontem a una situació greu tant social com econòmica, i sabem dels esforços que estan fent els ajuntaments per pal·liar els seus efectes. Des de la diputació de Barcelona volem estar al seu costat i per això posem en marxa un fons econòmic destinat a ajudar a aquelles persones i col·lectius que més ho necessiten sota un criteri d’equitat».

Paral·lelament, el diputat d’Esports de la corporació, David Escudé, ha recordat com «s’ha estat treballant per adaptar les activitats i les instal·lacions esportives a la nova normalitat. Volem que la gent torni a fer esport amb la única preocupació de gaudir-lo i passar-ho bé. Pensem que l’esport i l’activitat física són essencials per a la nostra ciutadania, i és per això que volem dotar als municipis del màxim de recursos possibles per fer-ho possible».

De la seva banda, el diputat de Joventut de la Diputació, Javier Silva, també ha volgut subratllat que «els joves han estat, i continuen sent, un dels col·lectius més afectats per l’impacte social i econòmic d’aquesta pandèmia. Les conseqüències i necessitats emocionals, laborals i de tota índole son encara difícils de calcular. En tot cas, sabem que els ajuntaments són la primera administració en fer-hi front, i per això volem facilitar recursos per tal que puguin reforçar les seves polítiques vers la seva població jove».

Entre els objectius del pla de xoc hi ha compensar les desavantatges educatives generades per la pandèmia, donant suport a l’organització d’activitats de lleure durant l’estiu. Cal tenir en compte que el no retorn als centres educatius de gairebé 610.000 alumnes ha generat la necessitat d’oferir serveis durant l’estiu que afavoreixin la conciliació i l’atenció als infants i joves més desprotegits.

Durant el confinament s’ha produït un increment de la vulnerabilitat, que a la província de Barcelona i abans de la pandèmia arribava a 91.000 infants i joves, mentre que la pobresa infantil se situava en el 28% i hi ha havia un 16’2% de joves que no estaven ni treballant ni seguint cap formació educativa d’entre 18 i 24 anys.

El pla aprovat també contribuirà a garantir i mantenir la qualitat dels equipaments educatius, esportius i juvenils municipals. El tancament de centres i instal·lacions municipals durant el confinament ha provocat als ajuntaments un increment important del cost de manteniment d’aquests equipaments, xifrat segons informes de la pròpia Diputació en 147 milions d’euros.

A la província de Barcelona hi ha actualment un total de 6.003 equipaments i instal·lacions educatives, esportives i juvenils de titularitat municipal, exceptuant la ciutat de Barcelona. D’aquests, 4.420 són instal·lacions esportives, 585 són centres educatius municipals (escoles bressol, de música, d’adults i altres), 854 són escoles de primària i instituts-escola, i 144 centres juvenils.