Vídeo: Marc Farré

L’Ajuntament deixarà d’operar amb els bancs que promoguin desnonaments

Així ho ha acordat el Govern Municipal, que també instarà la judicatura i el govern de l’Estat a què se suspenguin els processos de desnonament

L’Ajuntament de Gavà deixarà d’operar amb les entitats financeres que promoguin desnonaments de la residència habitual de les persones empadronades a la ciutat. Així ho ha decidit l’equip de govern municipal, que considera aquesta iniciativa com un gest per tal que bancs i caixes tinguin una major sensibilitat amb aquelles persones que estan en perill de quedar-se sense llar perquè no poden fer front al pagament de la seva hipoteca o lloguer, i com una mesura encaminada a garantir un habitatge digne per a tothom, un dret bàsic contemplat a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

 

L’acord del govern municipal es materialitzarà en aquells productes financers que no estiguin subjectes a cap tipus de penalització en cas de rescindir el contracte, de manera que els interessos municipals no es vegin perjudicats.

 

Altres mesures que prendrà el govern municipal són demanar al Jutge Degà que faci arribar mensualment als Serveis Socials una relació dels processos judicials que poden acabar amb el desnonament de veïns i veïnes de Gavà. També es demanarà que els jutges suspenguin qualsevol acte de desnonament mentre no es verifiquin les clàusules abusives d’alguns contractes.

 

A aquestes accions s’afegeix l’assessorament a les persones afectades, disponible a través de l’Oficina Local d’Habitatge, i l’oferiment d’intermediació entre les persones afectades i les oficines bancàries per tal de facilitar acords satisfactoris per totes les parts.

 

El Govern municipal també insta el Govern de l’Estat a suspendre els desnonaments de la residència habitual fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària que contempli, entre d’altres mesures, la dació en pagament i la possibilitat que el deutor pugui romandre al seu domicili sota una fòrmula de lloguer social. D’aquesta manera, l’equip de govern referma el seu suport a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per diferents moviments socials per la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, tal com va ratificar en el Ple municipal de maig de 2012 a través d’una declaració política presentada pel PSC i que va obtenir el suport de tots els grups municipals, tret del PP que es va abstenir.

 

Així mateix, s’insta el Govern de l’Estat a nacionalitzar l’estock de pisos que disposen els bancs i caixes que han rebut diners públics, i que aquests pisos puguin ser gestionats pels Ajuntaments consolidant el parc d’habitatges públics. Aquesta proposta va en línia amb la declaració política presentada per ICV-EUiA i que en el Ple municipal de juliol de 2012 va tenir el suport de tots els grups d’esquerres del Consistori.

 

A més d’aquestes accions, cal recordar la decisió d’eliminar la plusvàlua en aquelles execucions hipotecàries en què l’import recaigui en el veí o veïna desnonat, tal com estableixen les ordenances fiscals vigents per al 2013.