Aprovats 50 milions d’euros per al pressupost municipal de 2019
El pressupost es va aprovar amb els vots favorables del PSC, ERC, GSSP i les abstencions de Ciutadans, Partit Popular i el regidor Antoni Rafanell

Els comptes públics es van aprovar amb els vots favorables del PSC, ERC, GSSP i les abstencions de Ciutadans, Partit Popular i el regidor Antoni Rafanell.

Un dels aspectes més important del pressupost és l’increment de la partida d’inversions que passa dels 400 mil euros actuals als 2 milions d’euros. Aquest increment permetrà destinar 1,2 milions d’euros a la construcció de la primera escola bressol municipal al carrer de la Llenya, al barri de Les Bòbiles, concretament als baixos de l’edifici d’habitatge dotacional que també acull la comissaria de la Policia Municipal.

En els pròxims mesos es procedirà a la redacció del projecte i a la definició del model de gestió, que sempre garantirà la tutela municipal. Es preveu que les obres comencin al tercer trimestre del 2019 i que l’escola bressol iniciï ’activitat amb dues línies.

En el capítol d’inversions s’inclou també una partida de 120.000 euros per la millora del camí de ca n’Espinós, una obra que la paralització de la Llei de Barris ha deixat pendent. També s’impulsarà una nova fase de modernització i millora dels equipaments esportius i s’executaran noves obres de condicionament de les escoles públiques.

El pressupost municipal, que ha estat pactat entre el govern municipal i el grup municipal de Gavà, Sí Se Puede va comptar també amb suport polític d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El ponent del pressupost, Jordi Tort , tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia i portaveu del govern municipal va destacar “l’ampli consens en l’elaboració dels comptes municipals” i va agrair  “la col·laboració dels grups polítics que en els darrers temps hem parlat molt, hem treballat conjuntament elaborant propostes i pactant per tal d’encaixar-les en el pressupost i que tots els sentíssim una mica nostre. Fruit d’aquesta negociació hem fet modificacions fins el darrer moment com una nova partida per la protecció d’animals sense sostre i altra per donar suport a infants de 0 a 3 anys, entre d’altres. Òbviament com a govern ens tocava fer una proposta ,però vull felicitar  tothom per les seves aportacions”.

El regidor de CiU, Antoni Rafanell, va qualificar els pressupostos de continuistes “no queda reflectit l’esperit de la ciutat, no prioritza les persones, no marca unes línies d’economia productiva ni impulsa el petit comerç. En definitiva, no recull la realitat de la ciutat i de la nostra gent, per aquest motiu ens abstindrem”.

Mónica Parés, portaveu del Partit Popular, va argumentar l’abstenció del seu grup “per responsabilitat i perquè augmentar les partides de caire social pels qui més ho necessiten no pot ser un tema debat. Estem d’acord amb la construcció de la primera escola bressol en un barri que pateix la manca de serveis. Aquest és un tema d’educació i per tant un projecte de ciutat que és cosa de tots”. I va afegir que “observem un tripartit d’esquerres, independentista i republicà”.

Miguel Herrera, portaveu del grup municipal de Gavà, Sí Se Puede, formació que ha arribat a un pacte pressupostari amb l’equip de govern, va manifestar que “el pressupost recull el que hem demanat en els últims anys: mesures caràcter social que ajudin als qui més ho necessiten. Vull destacar especialment l’escola bressol, el projecte pel que més hem lluitat. Si hem aconseguit tot això amb només dos regidors, es poden imaginar el que podríem aconseguir des del govern”

Albert Massana, portaveu d’Esquerra Republicana, formació que va manifestar que votaven favorablement perquè “l’objectiu d’ERC, des de sempre, és la justícia, el progrés social i reforçar la nostra cultura. Hem participat activament per incloure partides de suport als animals sense sostre, millores a la via pública i sobretot desenvolupament infantil en nens i nenes de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitat severa, entre d’altres”.

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va analitzar el pressupost de 2019 i va manifestar que “és un pressupost continuista que no s’esforça en millorar la qualitat de vida dels ciutadans, tret de l’oportunista projecte de l’escola bressol amb el que estem d’acord i ja ho vam dir l’any 2008. El pressupost no millora ni la qualitat de vida, ni la mobilitat, ni la seguretat ciutadana ni té cura de l’espai públic”.

Finalment, l’alcaldessa Raquel Sánchez va manifestar que aquest pressupost, el darrer de l’actual mandat municipal “ens permet aprofundir en les nostre polítiques de suport a les persones i famílies amb més necessitats i, a la vegada, hem estat capaços de recuperar capacitat inversora que permetrà la construcció de l’escola bressol. Tanquem el cercle d’un mandat complex però molt satisfets pel compliment del nostres compromisos”. Raquel Sánchez va agrair “l’esforç per arribar a acords” a la resta de grups polítics.

De cada 100 euros del pressupost aprovat, 30 es destinaran a Serveis a les Persones, 25 euros a Manteniment de la Ciutat, 17 euros a Serveis Generals, 10 euros al deute municipal, 9 euros a Prevenció i Seguretat Ciutadana, 5 euros a Promoció de la Ciutat, Ocupació i Foment Econòmic i 4 euros a Urbanisme.

En l’àmbit de Benestar i Acció Cívica el pressupost s’incrementa en un 18%. Els augments més importants es registren en Educació (un 47%), i en el manteniment de les instal·lacions esportives i equipaments de la ciutat (95%).

En l’àmbit esportiu s’avançarà en la modernització de les instal·lacions esportives actuals amb una aportació de més de 500.00 euros.

En els àmbits de solidaritat i inclusió s’incrementen els recursos econòmics per fer front a les situacions de pobresa energètica i començarà el desplegament del Pla Local per a les persones amb discapacitat.

Pel que fa a Ciutat i Territori destaquen les inversions en la implementació d’un nou model de recollida de residus, les obres de millora del Junts fem Barri, l’ampliació de la xarxa ciclable al carrer de Barcelona i l’arranjament del carrer de la Rectoria, entre d’altres.

La Promoció Econòmica i l’Ocupació és una altra de les prioritats pel 2019. Una de les accions més destacades és el nou Centre de Recursos per l’Ocupació a la plaça de Catalunya.

Participació, proximitat i transparència són també aspectes contemplats als comptes municipals. Al 2019 es preveuen desenvolupar i implementar els mecanismes de participació ciutadana que preveu el nou ROM , un nou programa de gestió d’incidències del programa Alcaldia als Barris i Regidoria de Barri i diferents plataformes webs per aprofundir en el retiment de comptes i en l’administració electrònica.

El comerç, el civisme, la Promoció de la Ciutat i la Salut Pública es reforcen amb la dinamització de l’activitat comercial, el desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme, la consolidació de la Fira d’Espàrrecs i GastroGavà, en matèria de comerç. Dins de l’àmbit de Civisme es desenvoluparan campanyes adreçades a la ciutadania per recordar i recuperar els valors quotidians de la convivència i, en matèria de Salut Pública destaca l’increment de la inversió en el Cementiri Municipal i el reforç del control i prevenció de plagues.

La ciutadania tindrà al seu abast tota la informació pressupostària a la web de pressupostos transparents (pressupost.gavaciutat.cat).