Audiència pública de pressupostos del 2018
L'equip de govern i els portaveus dels grups municipals van informar a l'Audiència Pública

El pressupost municipal per al l’any 2019, que es troba en exposició pública, puja a 50.318.656,82 euros. Els comptes experimenten un creixement del 9% respecte a l’any passat, sense incrementar la pressió fiscal, donat que la majoria de tributs es congelen per tercer any consecutiu, segons va explicar el tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, en el decurs de l’Audiència Pública. El deute actual passarà del 50,80% al 49,72%, un percentatge que se situa lluny del límit del 110% que marca la Llei d’Hisendes Locals.

La ciutadania podrà consultar l’execució dels comptes a través del web de pressupostos , segons va explicar el regidor delegat de Govern obert i participació, Èric Plaza.

El tinent d’alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort va detallar a la ciutadania que va assistir a l’Audiència els eixos i la distribució de les partides dels comptes municipals. Abans va explicar que aquest pressupost té per finalitat “millorar els serveis a les persones i l’educació, sobretot en el tram de 0 a 3 amb anys, amb la nova llar d’infants, i també amb el suport a les famílies amb nens en edat escolar”. Tort va assegurar que “hem fet uns pressupostos amb l’objectiu que cobreixin al màxim les necessitats possibles de la ciutat, òbviament amb els diners que teníem” i va agrair, una vegada més, “als grups municipals de l’oposició les aportacions que, d’una manera o altra, han fet en aquest pressupost. Amb alguns d’ells, com ha estat el cas de GSSP, hem signat un acord. Altres grups, sense necessitat de signar l’acord, també s’han mostrat a favor, com ERC, CiU òbviament al govern i els grups de PP i Cs que no van votar a favor, peròes van abstenir. Des del govern municipal entenem que ha estat un pressupost molt treballat i que tots els grups, més o menys vam pogut sentir-se part del mateix”.

El pressupost es va aprovar, inicialment al Ple d’octubre amb els vots favorables de PSC, el portaveu de CiU, Ramon Castellano, GSSP, ERC i les abstencions de Cs, el PP i el regidor de CiU, Antoni Rafanell.

Posicionament dels grups

Després de l’explicació del tinent d’alcalde van prendre la paraula els portaveus dels grups municipals que van reiterar el posicionament davant el pressupost de 2018 i amb els mateixos arguments que van esgrimir al Ple on es van aprovar inicialment.

Ramon Castellano, portaveu de CiU, va explicar el vot seu favorable als comptes municipals com a membre de l’equip de govern: “Uns pressupostos amb uns eixos polítics que considerem que són continuistes des del punt de vista de polítiques de suport a les persones, dinamització econòmica i d’ocupació, tot mantenint una transformació urbana sostenible i de qualitat que és el que fa que poguem treballar conjuntament i de la mà”.

Mónica Parés, portaveu del PP, va assegurar que “el més important per a nosaltres, en els darrers anys, han estat les persones i, per tant, incrementar ajuts socials i arribar a les persones més necessitades no pot ser només un element electoral en èpoques de crisis, sinó una constant a partir d’ara a la nostra ciutat. Per tant, a la darrera Audiència Pública del mandat creiem que és necessari reconèixer la responsabilitat demostrada per tots els grups municipals per sobre dels seus interessos partidistes. El PP ho ha fet amb una posició responsable durant els darrers anys i entenem que aquesta s’ha de mantenir en els propers mesos, per això vam optar per l’abstenció”.

Miguel Herrera, portaveu de GSSP, grup que va signar l’acord de pressupostos amb l’equip de govern va explicar que “després d’una negociació el govern municipal va acceptar les nostres peticions i, per tant, hem donat suport als pressupostos. El que hem demanat és el mateix que hem estat fent en els darrers anys mitjançant precs, preguntes i esmenes als pressupostos. Són mesures de caràcter social que ajuden als més necessitats en àmbits diferents com les activitats socials dels barris, ajudes per pagar impostos o propostes en educació, un àrea tant perjudicada i danyada després de les retallades del PP”.

Albert Massana, portaveu d’ERC, va afirmar que “l’objectiu prioritari d’ERC ha estat sempre la millora de la justícia i del progrés social a la ciutat. Les coses s’han de reconèixer quan es fan bé. I en aquest cas, per exemple, en el tema del deute sempre hem donat la raó a l’equip de govern per com està portant les coses”. El pressupost incorpora esmenes d’ERC “unes partides en les quals hem participat i hem proposat activament. Creiem que el conjunt del pressupost aposta per la solidaritat i per la igualtat”

Miguel Ángel Ibáñez, portaveu de Cs, un dels grups que es va abstenir, va tornar a insistir que es tracta d’un pressupost pensat en les eleccions municipals. “A part de les mesures electoralistes anunciades ara però que no estaran fins d’aquí uns anys, és un pressupost continuista, que no inverteix en una millora de la qualitat de vida, ni en seguretat ni en espai públic”. El portaveu de Cs, grup amb qui es va signar l’any passat un acord de pressupost va criticar que encara “no s’han complert totes accions que incloïa l’acord ”.

Jordi Tort, com a portaveu del PSC va a insistir en la importància del suport rebut per aquest pressupost que incorpora “importants inversions i mesures socials”. Tort va remarcar que “la nostra prioritat és Gavà i les persones” i va assegurar que “som un grup que parlem amb la resta de partits i ciutadania i, a partir d’aquest fet, construïm un projecte col·lectiu del que tothom es pugui sentir part”.

Després de les explicacions es va obrir un torn de paraules en què persones i entitats van poder traslladar els seus dubtes referents al nou pressupost .