Avaluació excel·lent respecte a la satisfacció de les i els seus usuaris
Jordi Tort, Primer tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àmbit d’Estratègia Econòmica i Promoció de la ciutat

El departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Gavà acaba de renovar la certificació del seu sistema de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015. Aquesta certificació rau en l’establiment d’una política i objectius de qualitat, així com la bona organització, procediments, processos, recursos i mitjans que disposa aquest departament.

El sistema de qualitat s’evidencia madur i amb un alt grau d’eficàcia. A més  es denota la implicació de la direcció i del seu personal en la consecuciód’objectius, en un ambient de treball òptim i amb un bon domini de les eines, focalitzant en tot moment en la satisfacció de la ciutadania.

El primer tinent d’Alcaldia i responsable de l’Àmbit d’Estratègia Econòmica i Promoció de la ciutat, Jordi Tort, ha valorat que «el departamentd’Empresa i Ocupació va ser clau a l’hora d’oferir recursos, formació, informació i assessorament a les persones emprenedores, empresàries i en situació d’atur durant la pandèmia. Mostra d’això fou la creació de la plataforma Gavà Impulsa, que neixia arran la COVID i que centralitzava totes aquestes accions. Actualment, segueix oferint suport en aquest sentit, però evolucionant cap a la reactivació econòmica de la ciutat».

La norma UNE-EN ISO 9001:2015 regula el funcionament del departament. Determina els requisits necessaris que ha de tenir un sistema de gestió de la qualitat que s’implanta a una organització concreta. A més, disposa de la certificació ISO des de l’any 2003 i acaba d’obtenir una avaluació excel·lent respecte a la satisfacció de les i els seus usuaris, conseguint una puntuació de 96,25 sobre 100 al primer semestre de 2021.