Hotel-AC

Hotel-ACHotel Ac a Gavà Mar.

Agost registra la major ocupació hotelera al Baix dels darrers 7 anys

Segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat l’ocupació mitjana va ser del 76,8% i la majoria de clients estrangers

L’ocupació mitjana dels establiments hotelers del Baix Llobregat a l’estiu del 2014 va ser del 76,8%, registrant el major percentatge d’ocupació dels darrers 6 anys, segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

 

El percentatge d’ocupació del mes d’agost (82,7%) va ser el més elevat dels últims 7 anys, beneficiant sobretot els establiments de la zona Delta. L’ocupació dels apartaments (78,3%) supera a la dels establiments hotelers (76,8%) en els mesos d’estiu al Baix Llobregat. Cal destacar, però, que respecte el 2013, l’ocupació hotelera augmenta (del 75% al 77%) i la d’apartaments disminueix ( del 86% al 78%).

 

El 27,8% de les reserves als establiments hotelers es van realitzar com a grups, mentre que en els apartaments, aquest percentatge és del 5,4%. 60,7 euros és el preu mig d’una habitació doble, augmenta lleugerament respecte el 2013 (60,4 euros).

 

Els principals motiu d’estada dels clients en els mesos d’estiu ha estat vacances (57,3% del total d’ocupació en els hotels i 79,2% en els apartaments) i negocis (33,5% en els hotels i 10,1% en els apartaments). La majoria dels clients provenien de l’estranger (56% del total dels clients dels hotels i 61% de l’ocupació dels apartaments), i França i Regne Unit són les principals procedències (el 32% del total).

 

En els mesos d’estiu predomina el client estranger (55,8%) en els establiments hotelers de la comarca. Les principals procedències del mercat internacional són França (20% del total de clients estrangers), Regne Unit (12%) i Alemanya (10%). Regne Unit ha estat la procedència estrangera que més ha crescut respecte l’estiu de l’any passat (3 punts percentuals més).

 

Catalunya (35% del total de clients del mercat espanyol) i Madrid (15%) continuen sent les principals procedències del mercat domèstic. Respecte l’estiu de 2013, cal destacar l’augment del pes dels clients procedents de València i Andalusia.