Isidre Casas, portaveu del GRup Municipal Junt per Gavà
Isidre Casas, portaveu del Grup Municipal Junts per Gavà

En els dies vinents s’hauran d’aprovar els pressupostos per a l’any que ve. Des de Junts per Gavà, amb l’esperit de construir, sempre hem estat oberts a establir un procés negociador on posar sobre la taula propostes de despesa i inversió. Enguany, amb la màxima transparència, volem exposar la nostra aposta ferma per fer un gir quantitatiu i qualitatiu cap a polítiques socials i de suport al teixit cultural, esportiu i associatiu de la nostra ciutat. En períodes d’emergència social, l’esquerda de les diferències i de les desigualtats ha continuat eixamplant-se i s’han fet més evidents les mancances. Per això creiem que cal, ara més que mai, prendre mesures i destinar els màxims recursos a reduir aquesta esquerda. Vet aquí algunes propostes: 1. Dotar de recursos i convocar una taula social municipal per establir els eixos d’actuació un cop identificades les necessitats personals i socials dels nostres veïns i veïnes. 2. Facilitar que les persones grans i/o amb pocs recursos assoleixin l’autonomia personal i funcional en la seva unitat familiar, de convivència o en situació d’aïllament (complementar el programa d’arranjament d’habitatges vigent de la Diputació). 3. Desenvolupar polítiques municipals preventives en el camp de la salut mental. 4. Promoure la participació, l’associacionisme i el voluntarisme en els afers municipals cabdals. 5. Projectar la inversió per dotar d’un equipament adequat i digne per la pervivència del nostre teixit cultural. 6. Augmentar recursos per a l’esport formatiu, esdeveniments esportius populars i consolidació dels clubs que competeixen en categoria nacional. Volem ser útils; ara caldrà veure si podem ser-ho.

Bon NADAL i millor ANY 2022!