farmàcies
Administración de la primera dosis de una vacuna del coronavirus de Pfizer-BioNTech

El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha mostrat la seva disposició a integrar la xarxa catalana de farmàcies dins del Sistema públic de Salut de Catalunya. Aquesta disposició es va escenificar fa uns dies amb la signatura d’un conveni entre CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) per “fomentar el desplegament de l’atenció farmacèutica comunitària en el Sistema públic de Salut”.

Daniel Muñoz, farmacèutic titular de La Farmàcia de La Rambla La Remei, s’ha mostrat moderadament optimista davant aquest canvi d’actitud del CatSalut: “De moment el que s’ha fet és mostrar una voluntat, i des de les farmàcies estem molt contents i considerem molt positiva aquesta declaració d’intencions, tot i que de moment l’únic que han dit és això, que compten amb nosaltres per tal que la farmàcia comunitària s’integri més en el Sistema català de Salut”.

Muñoz ha assegurat que aquesta “és una molt bona notícia per a la societat i per la nostra professió perquè ens veiem perfectament capaços d’assumir aquest repte, farien falta evidentment algunes eines d’integració dins del CatSalut però és perfectament viable aquesta integració dins un únic sistema administratiu”.

¿Què és el que pot haver passat per tal que finalment CatSalut hagi atès una reivindicació històrica del col·lectiu farmacèutic? Muñoz creu que “hem estat un col·lectiu molt pacient aportant i col·laborant en certes accions durant la pandèmia com ara els cribratges, i des de la direcció del CatSalut han valorat finalment de manera positiva, i amb molt bon criteri perquè és de sentit comú, que tenen un recurs sanitari al seu abast que els hi pot ajudar i aportar en moltes coses, i si l’aprofiten els anirà molt millor”.

El farmacèutic gavanenc apunta que, per exemple, les farmàcies podrien col·laborar en tasques com “recollida de mostres, extensió de proves de cribratge de determinades malalties, implicació de les farmàcies en el seguiment farmaco-terapèutic dels pacients, o la regulació de l’accés dels pacients a determinats serveis mèdics amb criteris de prioritat segons les pròpies farmàcies puguin detectar”.

De fet, un d’aquests exemples d’integració ja fa temps que està en marxa: la recollida a les farmàcies de medicaments hospitalaris ambulatoris “per tal que el pacient no hagi d’anar a Bellvitge o a la Vall d’Hebron a recollir-los, sinó que l’hospital els envia a les farmàcies i el pacient els pot recollir més a prop de casa seva”. Muñoz desitja, però, que “tant de bo passi com en altres comunitats autònomes espanyoles i en altres llocs d’Europa i també s’incloguin en aquest catàleg de serveis les vacunacions per malalties com la grip o fins i tot el coronavirus”.

Respecte al tema de l’administració de vacunes, i més específicament de les del coronavirus que ara mateix són tan importants, Muñoz expressa però alguns matisos ja que, “tot i que teòricament es podria fer igual que es fa a altres llocs, aquí a Catalunya podria haver algun conflicte de tipus legal perquè pot haver lleis vagues i pot haver altres col·lectius sanitaris que parlin d’intrusisme, però la realitat és que una persona es pot vacunar de la grip o del coronavirus en un centre privat i en una farmàcia, nosaltres estem capacitats per fer-ho. Fa uns anys va haver una reforma legislativa que limitava aquesta acció al col·lectiu d’infermeres, però al final és que una infermera podria vacunar també a les farmàcies, a nosaltres ens semblaria perfecte, l’important és incloure aquest recurs dins dels sistema sanitari per millorar el servei a la societat”.

Per cert, respecte al procés de vacunació del col·lectiu farmacèutic, Muñoz ens ha confirmat que “fa uns quinze dies que el personal de farmàcies, Mossos d’Esquadra, Bombers, o personal sanitari que no està en primera línia a nivell ambulatori o hospitalari, està rebent la primera dosis de la vacuna d’AstraZeneca. De fet, en el meu equip tenim ja 10 persones vacunades, tot i que algunes encara no ho estan”.