La recollida es farà de dos fraccions, Orgànica i Resta
La recollida es farà de dos fraccions, Orgànica i Resta

Avui 15 de desembre comença la recollida de residus porta a porta en els barris de Can Serra Balet, Àngela Roca i Ausiàs March tal com va anunciar l’Ajuntament a principis de novembre. Durant aquest període de temps els veïns i veïnes del sector Les Panes- American Lake van rebre la visita d’un informador ambiental que els va explicar els detalls del nou sistema de recollida i els va lliurar els materials, i van poder votar entre dues opcions de recollida de fraccions porta a porta. Ha guanyat la proposta 1 que consisteix en la recollida de Orgànica i Resta. La proposta 2 afegia una fracció més la de Plàstics i Metalls.

El Departament de Residus Municipals, mitjançat una carta adreçada als veïns i veïnes confirma la data del 15 de desembre com inici del nou sistema de recollida de residus a la zona, informa de la proposta guanyadora i lliura un imant de nevera amb el calendari que cal seguir.

Dels 301 habitatges visitats, 137 han votat, bé de manera presencial, o a través del web municipal, el que suposa una participació del 45,5 %. En la carta es destaca que “prop d’un 40% dels vots rebuts preferien incorporar els plàstics i metalls a la recollida. I és que l’evolució lògica d’un sistema Porta a Porta, més pràctic i còmode per a la ciutadania, és anar incorporant les fraccions de paper i plàstic”.

El calendari de recollida de les dues fraccions és el següents: Els dilluns Orgànica, els dimarts Resta, els dimecres Orgànica, els dijous Orgànica, els divendres Resta i els dissabtes Orgànica. Els residus s’han de treure a la porta de casa entre les 22 hores fins a les 8 hores. A més es pot recollir el tèxtil sanitari (bolquers infantils o adults) cada dia del servei, amb un adhesiu identificatiu. El paper, cartró, vidre, plàstic i metall s’ha de dipositar en els contenidors que hi ha al carrer.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el nou model de Recollida i Gestió de Residus que va a començar a implantar-se el 2018.