Cs
Gavilán, aquest matí davant del semàfor de l'avinguda Bertran i Güell

Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs) de Gavà farà un prec en el Ple Municipal d’aquest mes de desembre per demanar al govern municipal que instal·li un botó al semàfor que hi ha a l’avinguda Bertran i Güell en la confluència amb la C-245.

I no només en aquest semàfor, sinó també en altres que hi ha en la recentment remodelada C-245. Així ens ho ha confirmat Francisco Gavilán, portaveu taronja a Gavà: “Demanarem que s’instal·lin botons en els semàfors de vianants perquè no té cap sentit que amb la nova C-245 tinguem cada vegada més embussos”. Gavilán explica que “no només passa aquí, sinó també com està situada la parada d’autobús en direcció Sant Boi, on cada vegada que s’atura l’autobús el semàfor es posa en verd i es generen cues”.

En relació amb el semàfor de l’avinguda Bertran i Güell, Gavilán assegura que “seria tan senzill com instal·lar un botó al semàfor per donar-li preferència als vianants i no generar les cues que es generen aquí. Aquest sempre ha estat un punt conflictiu de Gavà, el que passa és que amb aquest semàfor es generen encara més cues, i quan s’obri el pas per a bicis i patinets de dins de la glorieta serà encara més problemàtic”.