Cs
Francisco Gavilán, portaveu (i únic regidor) del grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs)

El Ple Municipal de Gavà s’ha posicionat a favor de que els ajuntaments promoguin els desallotjaments de pisos ocupats conflictius. El grup municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (Cs) va presentar una declaració política en aquesta direcció en la sessió ordinària de febrer que es va celebrar el passat dijous 23, una declaració que va sortir aprovada gràcies als vots favorables dels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), de Junts per Gavà (JUNTS), del Partit Popular (PP), i del regidor no adscrit, a banda, és clar, del vot a favor del mateix regidor i portaveu taronja, Francisco Gavilán. En contra, en canvi, van votar els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Podemos (PODEMOS).

El text de la declaració comença assegurant que les ocupacions “són un exemple de com no només el propietari, sinó també els veïns es converteixen en víctimes dels ocupes en patir danys en els seus edificis i, en alguns casos, en les seves pròpies persones. Per això és necessari aplicar totes les eines legals a l’abast de l’administració per lluitar contra l’ocupació, però també necessitem les reformes normatives que permetin major eficàcia i velocitat per desallotjar i recuperar pels seus legítims propietaris les propietats ocupades”.

És en aquest sentit que la declaració menciona “una llei anti-ocupacions” que es va aprovar al Parlament de Catalunya el passat 8 de febrer de 2023, llei que “faculta als ajuntaments a promoure desallotjaments davant ocupacions conflictives quan els propietaris no iniciïn les accions de desallotjament requerides per l’administració competent en un termini de 30 dies, i de l’ocupació s’hagi derivat una alteració de la convivència de l’ordre públic i posi en perill la seguretat o la integritat de l’immoble”.

Per tant, el primer punt d’acord d’aquesta declaració política dels taronges consisteix en “manifestar el recolzament a la Llei d’adopció de mesures urgents enfront de la inactivitat de la propietat en cas d’ocupació il·legal d’habitatges amb alteració de la convivència veïnal”, que és com s’anomena la llei mencionada en la mateixa declaració. Segons Cs, aquesta llei “facilitarà que els ajuntaments apliquin les accions pertinents per desallotjar els immobles ocupats que generin alteracions en la convivència o l’ordre públic”.

Mónica Parés, portaveu del PP, va avançar que el vot de la seva formació seria favorable a aquesta declaració política, tot i que “considerem que la llei que es va aprovar al Parlament és insuficient per acabar amb la xacra social que suposa l’ocupació al nostre país i sobretot a Catalunya. Per aquest motiu es va abstenir el grup popular en aquella votació, un posicionament que justifiquem perquè és millor aquesta llei que cap”.

Isidre Casas, portaveu de Junts per Gavà, va recordar que el seu grup va presentar en el Ple de novembre una declaració política per combatre les ocupacions delinqüencials, declaració que va ser aprovada amb només el vot en contra de Podemos i l’abstenció d’Esquerra. Casas també va destacar que la llei aprovada al Parlament de Catalunya havia estat proposada pel seu grup, Junts per Catalunya, i que “l’esperit i l’objectiu d’aquesta llei és actuar en favor de la convivència i de l’ordre públic, i que les administracions puguin actuar de manera equilibrada, justa i competent”.

Casas també va destacar que “no totes les ocupacions són conflictives o delinqüencials”, i va criticar a Ciutadans que “magnifiquen el problema i posen a tothom al mateix sac estigmatitzant a tot un col·lectiu o moviment social”.

Miguel Herrera, portaveu de Podemos, va insistir en que “l’ocupació és bàsicament per necessitat, i en contades i mínimes ocasions es produeix alguna ocupació per temes delictius”. El portaveu morat també va admetre que “és clar que hi ha màfies que s’aprofiten en ocasions de les necessitats de les persones per vendre’ls la possibilitat d’ocupar un espai, però en qualsevol cas no crec que aquí la persona sense habitatge sigui la culpable”.

Miquel Roselló, portaveu d’ERC, va qualificar a Gavilán com “el azote de los ocupas, que és el que li direm a partir d’ara”. Roselló va dir que el tema “és complex”, i és que “els ajuntaments prou feina tenen ja com per que a sobre hagin fer de jutges i de policies. El que cal és més treball social, més pedagogia, i menys demagògia com fan vostès, de la barata i dolenta”. El portaveu republicà també va animar al grup municipal de Ciutadans a “fer declaracions que siguin una mica més positives i que aportin solucions en comptes d’aportar problemes a un sector de persones que ja prou problemes tenen a sobre”.

Jordi Tort, portaveu dels socialistes, va agrair a Gavilán que acceptés la seva esmena de darrera hora que demanava que es canvies en el redactat la “k” amb que s’havia escrit la paraula “ocupacions”. I és que “per nosaltres era imprescindible utilitzar el llenguatge correcte primer per tal de no criminalitzar a cap col·lectiu, i segon perquè és així com surt escrit a la llei que es va aprovar al Parlament”.

Tort va deixar clar que el seu grup, “tal i com diu la llei, distingeix entre ocupacions per necessitat d’habitatge i ocupacions que van més enllà de la necessitat d’ocupació residencial, i creiem que l’ocupació és una sortida lícita quan la gent necessita un lloc per viure i no té altra sortida, i en qualsevol cas no considerem que aquests casos siguin iguals que els d’ocupacions que generen situacions delictives”.