Desenvolupament Econòmic i Agroalimentari del Baix Llobregat
Parc Agrari del Baix Llobregat

El passat 1 de juny es va acordar la creació d’una taula de treball per al Desenvolupament Econòmic i Agroalimentari del Baix Llobregat en una reunió de pressa de contacte organitzada per l’Associació Empresarial del Baix Llobregat, AEBALL en relació amb l’ampliació de l’Aeroport d’El Prat. En la trobada hi van participar l’Institut Agrícola i les Cooperatives de Viladecans i Gavà, en tant que entitats empresarials, i els ajuntaments de Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, representants pels seus batlles, acompanyats dels respectius regidors de les àrees d’agricultura i medi natural.

Totes les parts han coincidit en que cal treballar conjuntament i buscar el màxim consens possible sobre aquest projecte. La Taula, que s’obrirà a la participació de les cooperatives dels municipis, valora la necessitat d’abordar la millora de l’aeroport, especialment pel que representa d’increment de l’activitat econòmica de la comarca, creació de llocs de treball, inversions en infraestructures hidràuliques i posicionament estratègic. Però al mateix temps, coincideixen que el projecte d’ampliació ha de cenyir-se a la mínima afectació possible sobre la zona agrària i natural, i incloure mesures compensatòries adients per als afectats i que alhora beneficiïn al conjunt de la zona agrícola, que ja ve patint de fa anys la proximitat a la zona protegida.

És per això, per tal de conjuminar forces i treballar plegats, que la Taula de Treball s’ha fixat com a principals objectius, els següents:

  • Aconseguir la menor afectació de territori agrícola dins la possible ampliació d’espais naturals protegits.
  • Promocionar l’activitat econòmica del sector agroalimentari, desenvolupant una normativa que la faci competitiva.
  • Solucionar d’una vegada per totes, i de forma integral, el sistema de recollida i conducció de les aigües pluvials del delta, per acabar amb les constants inundacions que provoquen greus danys econòmics.

Aquesta Taula de Treball es vol presentar com a un interlocutor vàlid i competent per gestionar l’oportunitat que pot suposar l’ampliació i millora de l’Aeroport, juntament amb la millora de l’economia i de l’exercici de l’activitat agroalimentària al Baix Llobregat.