El Parc Agrari convoca tres subvencions
Parc Agrari del Baix Llobregat.

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat convoca tres subvencions en el seu àmbit per a cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre, per a agrupacions de defensa vegetal i per a recuperació de camps. Les convocatòries s’han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 16 de juliol i les sol·licituds es poden fer fins al divendres 4 de setembre.

Les subvencions en règim de concurrència competitiva són per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn totalment o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari.

També es convoquen subvencions adreçades a les agrupacions de defensa vegetal per al desenvolupament tecnològic i la millora mediambiental de l’activitat agrària en l’àmbit del Parc. Només se subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Així mateix, el Parc Agrari ha convocat subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en el seu àmbit. L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes i/o activitats que tinguin com a objectiu la recuperació dels camps, tot deixant-los aptes per a un cultiu productiu.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa. El termini de presentació de les sol·licituds s’acaba el divendres 4 de setembre.

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se entre el 2 de gener i el 31 de març del 2021, ambdós inclosos.