En marxa el Bus Exprès
A Gavà, les línies són l'E98 i l'E81.

Avui han començat a funcionar les línies de bus metropolità Exprés de L’AMB que facilita una connexió més directa i amb més freqüència amb el centre de la metròpolis i en els principals corredors metropolitans. De les 7 línies que s’activen ara, 2 corresponen a la nostra ciutat. Concretament l’E81, que uneix Gavà amb Plaça Espanya, de manera directa, per l’autopista cada 30 minuts durant tot el dia, i l’E98, una línia de nova creació que circula en hora punta els dies feiners (excepte a l’agost) amb una freqüència de 5-10 minuts. Aquest servei fa recorreguts directes per autopista entre Gavà i la zona Universitària de Barcelona, de 6.05 hores a les 10 hores (en sentit Barcelona) i de 13.35 hores a 19.20 hores (en sentit Gavà). Juntament amb la línia L97 s’aconsegueix un servei cada 5 minuts en hora punta de matí i cada 7,5 minuts en hora punta de tarda.

Durant el primer trimestre del 2019, l’AMB posarà en funcionament un total de 13 noves línies d’altes prestacions: 7 noves línies AMB Exprés, que fa recorreguts més directes i amb poques parades, i 6 noves línies AMB Metrobús, basades en línies metropolitanes d’alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts, i per tant similars als del metro. Algunes de les línies Metrobús, a més, disposaran d’autobusos articulats que ofereixen un 30% més de capacitat.

L’AMB recorda que “el desplegament d’aquesta nova xarxa obeeix en part al gran creixement de demanda del transport públic de gestió indirecta i persegueix quatre grans objectius: millorar l’oferta de transport públic, donar resposta als corredors de mobilitat amb més demanda i amb aglomeracions, crear línies més directes i amb més freqüència de pas i generar punts d’intercanvi per al transbordament, amb la creació d’una xarxa potent d’intercanviadors entre les diferents línies d’altes prestacions, la nova xarxa de bus de Barcelona i la resta de modes de mobilitat”.

Un cop implantades totes les fases, la xarxa de bus metropolità d’altes prestacions estarà formada per 27 línies, 11 línies AMB Exprés i 16 línies AMB Metrobús, i disposarà de 25 punts d’intercanvi distribuïts per la metròpolis.