L’Hospital de Viladecans està acreditat com a hospital bàsic d’aguts, de referència per a una població de 185.000 habitants
L’Hospital de Viladecans està acreditat com a hospital bàsic d’aguts, de referència per a una població de 185.000 habitants

Les persones usuàries de l’Hospital de Viladecans tenen a la seva disposició un servei per poder fer els tràmits administratius més habituals amb el centre sense haver-se de moure de casa. Es tracta de Fem-ho fàcil, una aplicació integrada al web de l’Hospital, des d’on la ciutadania pot fer reclamacions i suggeriments, demanar documentació clínica, demanar informes, consultar les visites pendents i sol·licitar-ne canvis, actualitzar les dades personals i consultar la llista d’espera quirúrgica, entre d’altres. La plataforma es va posar en marxa en versió de proves a començament de l’any 2019 i des de llavors fins al 30 de setembre de 2019 s’han registrat 755 tràmits en línia.

La majoria dels missatges registrats (el 45,4 %) fan referència a visites pendents. La resta són sol·licituds d’informes de consultes externes (15,1 %), informació sobre la llista d’espera quirúrgica (10,5 %), petició de documentació clínica (10,2 %), sol·licitud de còpies d’imatges (4,6 %) i reclamacions, agraïments i suggeriments (4,1 %). La resta de tràmits s’inclouen dins l’apartat d’altres (10,1 %).

Els tràmits que s’han fet a través de la plataforma corresponen tant a procediments que s’inclouen a la carta de serveis de la Unitat de Gestió de Pacients com de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de l’Hospital de Viladecans. La responsable de Gestió de Pacients, Laura Escriche, destaca que Fem-ho fàcil “suposa una gran millora en l’accessibilitat dels usuaris” i és una oportunitat per “reduir cues i optimitzar el temps dels professionals administratius que atenen el públic”.

Les peticions que s’han tramitat a través de Fem-ho fàcil representen més d’un 10 % del total de l’activitat que fa la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, que ha impulsat el projecte. El responsable d’aquesta Unitat, José Luis Moreno, està satisfet amb l’acollida que ha tingut el servei durant el període de proves i anuncia una campanya de difusió, tant als usuaris del centre com als mateixos professionals, perquè coneguin la plataforma i se n’incrementi l’ús.