Gavà afronta el 2023 amb un pressupost municipal de 61 milions
Gavà afronta el 2023 amb un pressupost municipal de 61 milions

El pressupost de l’Ajuntament de Gavà per al 2023 s’incrementa en 2,6 milions d’euros respecte al present exercici, situant-se en 61.032.510 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 4,6% per “garantir i millorar les polítiques de benestar i manteniment de l’espai públic

Els comptes per a l’any vinent també impulsen els projectes recollits al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Gavà, per fer una ciutat encara més sostenible mediambientalment, més cohesionada socialment i més competitiva econòmicament. Tot això, sense incrementar la pressió fiscal i continuant reduint el deute.

El pressupost posa l’accent en les polítiques progressistes, que generen igualtat i cohesió, i en la vocació transformadora. La distribució de la despesa prioritza les persones i els serveis i equipaments que es posen al seu abast. També s’intensifica el manteniment i la neteja de l’espai públic, els mitjans per garantir la seguretat, i la millora de la qualitat urbana dels barris. I es persisteix en el foment de l’activitat econòmica, les polítiques d’ocupació i el suport al teixit comercial.

Component social

El pressupost de 2023 incideix en el component social. El 30% de la despesa consolidada es destina a les polítiques adreçades a garantir el benestar de les persones.

Així, el pressupost de l’Àmbit de Benestar, Educació i Cultura ascendeix a 4,7 milions d’euros i suposa un increment del 2,56% respecte el 2022.

Més de la meitat es destinarà als serveis socials, per donar resposta a les necessitats econòmiques, socials i comunitàries derivades de l’actual situació d’incertesa i mantenir aquestes prestacions com a prioritat, tot i l’encariment de preus.

Destaca la creació d’un nou Servei d’atenció a situacions greus de vulnerabilitat, la incorporació al pressupost del programa A-Porta i la continuïtat en la implantació del nou model del Servei d’Atenció Domiciliària.   S’incorpora a més un nou Programa de benestar emocional de la infància i l’adolescència, per acompanyar-los en aquesta etapa del cicle vital.

També es reafirma l’aposta per l’educació i per la joventut, i el compromís per reforçar polítiques feministes i de defensa de les persones LGTBI.

Neteja i millores als barris

Al manteniment i millora de la ciutat es destina el 23% de la despesa. Una dotació que ha de permetre que tots els barris gaudeixin d’un espai públic de qualitat, accessible i integrador i d’uns serveis eficaços que facilitin el dia a dia en les millors condicions.

El pressupost de 2023 consolida nous serveis de neteja, com ara l’escombrat mixt i la neteja amb aigua a pressió en horari de tarda i nit a tots els barris de Gavà (Pla Intensiu de Neteja). També els serveis de recollida de residus, amb l’extensió del porta a porta comercial als establiments del passeig Maragall o la posada en marxa d’un servei de recollida d’olis usats.

A més, es posaran en marxa nous projectes de millora dels barris, amb intervencions integrals als carrers Vandellòs i Ametlla a Gavà Mar, als carrers Santa Teresa i Tresols, i a l’avinguda Eramprunyà. Es mantenen les actuacions prioritzades per la ciutadania en el programa participatiu Junts Fem Barri.

Equipaments

S’executarà l’ampliació del Cementiri (que disposarà d’un nou espai per al dol perinatal), s’iniciaran les obres de l’escola bressol municipal, es renovarà la zona esportiva de can Torelló, i finalitzarà la reforma de la Biblioteca Marian Colomé i les obres de consolidació de la Masia de ca n’Horta. També es treballarà per minimitzar el consum energètic amb el canvi de llumeneres o dotant més equipaments amb plaques fotovoltaiques i sistemes de climatització més eficients.

Es continuarà treballant per una mobilitat sostenible, amb l’ampliació de la xarxa ciclable a l’av. Joan Carles I, el carrer Sant Lluís i l’avinguda d’Eramprunyà, i la creació de dos nous aparcaments dissuasius entorn del Cementiri i un total de 236 places.

La seguretat ciutadana suposa el 10% del pressupost, per comptar amb una Policia Municipal més propera i eficaç, i amb la tecnologia necessària que permeti optimitzar recursos. A principis de 2023 començarà una àmplia instal·lació de càmeres de seguretat.

Projectes de futur

Entre aquests es troben l’inici de la reforma integral de l’avinguda Eramprunyà i la plaça Catalunya o la creació del tercer Centre d’Atenció Primària a Can Ribes. En clau esportiva destaca l’impuls a la construcció d’una piscina pública descoberta a Ca n’Horta, la Ciutat Esportiva de Can Torelló, el Centre de Mar i Escola Nàutica i un nou equipament esportiu a les Massotes.

1 milió menys de deute

Els estalvis acumulats positius permeten també continuar amb la reducció del deute municipal. Entre 2022 i 2023 es preveu una rebaixa del deute en termes absoluts de 1.074.000 euros amb una ràtio que passarà de 402,05 euros per habitant en 2022 als 358,29 euros a finals de 2023.

Congelació fiscal

Es congelen novament la totalitat d’impostos i taxes municipals. I es mantenen les ajudes a diferents col·lectius i els beneficis fiscals.

Així, l’IBI, que registra la tercera congelació consecutiva i la cinquena en els últims sis anys, manté la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’import per als habitatges que instal·lin sistemes d’aprofitament elèctric o tèrmic de l’energia solar. Se suma a beneficis ja existents en altres tributs per incentivar la instal·lació de fonts d’energia netes i renovables, i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

També continuen els incentius a la millora de l’ampliació d’habitatge públic, com ara l’exempció de la taxa per ocupació de l’espai públic a les obres destinades a la construcció o reforma d’habitatges de protecció oficial, tant en règim de compra com de lloguer. Se segueix incentivant el lloguer, amb una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost per als immobles d’ús residencial destinats al lloguer amb renda limitada per la norma jurídica i el recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys.