dones prostituïdes
Gavà deixarà de multar a les dones prostituïdes

Gavà fa un pas més en la lluita contra la prostitució impulsant una modificació de l’Ordenança municipal sobre els usos de les vies i els espais públics. El nou redactat, que passarà a l’aprovació del Ple municipal de novembre, parla de “la sol·licitud o l’acceptació per part del demandant de serveis sexuals retribuïts en zones de trànsit públic en les proximitats de llocs destinats a l’ús per part de menors, com ara centres educatius, parcs infantils o espais d’oci accessibles a menors d’edat, o quan aquestes conductes, pel lloc en què es duguin a terme, puguin generar un risc per a la seguretat viària”. La modificació contempla que “aquestes conductes tindran la consideració d’infraccions greus i seran sancionades amb una multa econòmica des de 601 euros fins a 3.000”.

Fins ara el text contemplava aquestes multes tant per als clients com per a les dones prostituïdes. A partir d’ara, i tal i com explica l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, la modificació “ens permetrà perseguir sobretot als prostituïdors i deixar de sancionar a les dones, a las quals nosaltres considerem claríssimament víctimes d’aquesta situació d’explotació, de fet el que ens plantegem és una intervenció social per donar a aquestes dones instruments per abandonar aquesta situació”.

L’alcaldessa de Gavà ha deixat molt clara la intenció de l’Ajuntament de lluitar contra aquest fenomen atès que “la prostitució i el fet que hi hagi dones que són prostituïdes és per nosaltres una de les manifestacions més atroces de desigualtat i de vulneració de Drets Humans que pateixen les dones”.

És arran d’aquesta visió del fenomen de la prostitució que “a Gavà portem uns anys amb diverses accions encaminades a fer efectiva aquesta lluita i aquest compromís per intentar eradicar la prostitució a la nostra ciutat, i sobretot per perseguir a les persones que exploten a dones ja que per nosaltres la prostitució amaga especialment una situació de tracta i de tràfic de dones, de nens i de nenes”.

La modificació de l’ordenança municipal s’inscriu en el pla d’intervenció integral contra la prostitució que està en marxa des de l’estiu de 2017 amb l’objectiu de treballar per l’eradicació d’aquesta activitat, eliminar les condicions favorables per al seu exercici, i oferir atenció i assistència social a les dones prostituïdes. L’Ajuntament va fer en el seu moment una valoració positiva d’aquest pla i, de fet, enguany s’ha reforçat amb mesures tan polèmiques com l’enviament de les sancions directament als domicilis dels infractors.

L’alcaldessa ha presentat el canvi normatiu coincidint amb l’inici de la programació amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, que es commemora el proper 25 de novembre. El programa d’enguany s’ha dissenyat sota el lema “Hi ha escales que no porten enlloc” i, s’ha obert aquest matí amb una xerrada sobre l’app de seguretat ciutadana al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Gavà (SIAD).

Raquel Sánchez ha assegurat en relació a la violència masclista que “aquesta és per nosaltres una qüestió que ens preocupa molt, de fet no només posem l’atenció sobre aquest tema al voltant del 25 de novembre sinó que intentem que les nostres polítiques tinguin en compte aquesta perspectiva de gènere que promou les polítiques d’igualtat”.