GSSP amb les millores en habitatge
Juan Carlos Bondia.

El regidor de GSSP, Juan Carlos Bondia, ha explicat que “tant des del grup municipal, com des de Podem Gavà, presentarem al Ple del mes de març una proposta d’aprovació inicial d’un registre de solars de la ciutat sense edificar, que inclou les finques susceptibles d’ésser construïdes immediatament d’acord amb el planejament urbanístic, en què hi hagi construccions paralitzades, ruïnoses derruïdes o inadequades a l’indret per fer possible l’increment del parc d’habitatges”. Bondia diu que “del que es tracta és que l’Ajuntament tingui opció a comprar o a expropiar l’obra que està abandonada perquè s’ocupi d’acabar-la”

La mesura, segons la proposta, “vol garantir que els propietaris compleixin amb l’obligació d’edificar en terrenys qualificats de solars i, en cas que no ho facin, l’Ajuntament pugui ampliar el parc de pisos públics i lluitar contra la retenció especulativa de finques i els problemes de seguretat i salubritat que ocasionen als veïns les obres abandonades”.

Bondia també ha recordat que “en el Ple passat ja vam sol·licitar accions, després de veure la publicació del Tribunal Constitucional donant resposta a la llei 24-2015 i que obria la possibilitat als ajuntaments d’obligar als bancs que tenen pisos buits a cedir-los a la borsa d’habitatge per poder ser llogats a les famílies que ho sol·licitin”. Segon Bondia, “aquesta petició se suma a moltes altres que, en matèria d’habitatge hem presentat i és que, al nostre entendre, cal cercar solucions per fer possible l’accés a l’habitatge, que cada vegada resulta més prohibitiu”, i ha assegurat que “els preus de lloguer a Gavà ronden els 1200 euros, la qual cosa és una vergonya”.