GSSP i Podemos amb la sanitat primària
Miguel Herrera.

GSSP, a proposta de Podemos, presentarà un declaració política al Ple d’aquest mes de març per defensar “el sistema sanitari i l’atenció primària de salut”. El text insta la Generalitat a “incrementar el pressupost per tal de poder reobrir serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i garantir una dotació suficient de centres que permetin atendre les urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació”.

La moció també reclama “una revisió de la ràtio de professionals per habitant en funció de l’edat, d’indicadors socioeconòmics i de dispersió del territori i la recuperació del personal dels equips d’atenció primària perduts des del 2011 fins a assolir una dotació suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals”.

El text també exigeix “el traspàs de la capacitat de gestió i decisió a l’atenció primària i per liderar qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions específiques, i d’interlocució amb el territori”. També demana que “els serveis siguin accessibles i suficients per poder afrontar totes les situacions i oferir l’atenció adequada en cada moment”.

La declaració reivindica “el lideratge dels equips d’atenció primària perquè pugin negociar i fixar objectius atenent a criteris ètics, per sobre dels econòmics, de manera que tinguin autonomia en la organització del seu treball”. Tal manera es reclama “més formació, investigació i innovació amb la participació dels professionals a les xarxes dels centre sanitaris i dels diferents agents de la sanitat”.

Totes aquestes peticions es basen, segons ha explicat el portaveu de GSSP, Miguel Herrera, “en constatar la situació de degradació de la sanitat pública a Catalunya amb les retallades patides arran de la crisi del 2008 i que han provocat un sobrecàrrega de treball intolerable per al seus professionals, posant en greu perill la seva sostenibilitat”. Fet que demostra, al seu entendre, “un manifest menyspreu per part dels responsables de Salut als professionals, i a l’atenció primària, quan aquesta hauria de ser el pilar fort del sistema sanitari”