Inversió metropolitana per reactivar la vida econòmica

El Consell Metropolità de l’AMB ha aprovat per unanimitat l’ApropAMB, el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis. Aquest pla té assignat un fons específic de 16,6 milions d’euros, que prové del reajustament del Pla d’inversions de l’AMB, i pretén donar el màxim suport a les iniciatives municipals encaminades a superar els efectes de la greu crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19. És, per tant, un pla per finançar els projectes presentats pels ajuntaments metropolitans que se centrin en la recuperació del teixit social i del teixit econòmic.

A l’hora de repartir els recursos entre els municipis metropolitans, es garanteix un import fix de 30.000 € per a cada ajuntament, mentre que la part variable de les assignacions per municipi s’ha calculat aplicant una fórmula de distribució econòmica, d’acord amb l’índex d’atur ponderat per població, així com la renda familiar disponible bruta per habitant. L’AMB finançarà el 100 % de tots els projectes presentats.

Per recuperar el teixit social afectat per la pandèmia de la COVID-19, l’ApropAMB es focalitza en l’impuls de la cohesió social, el reforç educatiu i la cura de les persones de col·lectius vulnerables (especialment de la població infantil), així com en les polítiques d’igualtat i de potenciació del talent femení. A més, per recuperar l’activitat econòmica, busca promoure la dinamització del comerç local i els professionals autònoms, la reactivació dels teixits socials i econòmics locals i la importància de l’economia verda i circular.

El pla inclou diverses actuacions específiques i està dividit en tres grans programes:

Xarxa de reforç de les polítiques socials

El seu objectiu és facilitar la distribució d’aliments i de productes sanitaris per a les persones més vulnerables. També preveu projectes de suport per a la cura de persones dependents i discapacitades i projectes que busquin reduir el consum d’energia i aigua, així com la generació de residus, en entorns familiars especialment vulnerables.

Reforç educatiu, digital i inclusiu

Aquest programa dona suport als projectes destinats a la millora de les activitats educatives, extraescolars, l’esport i el lleure infantil i juvenil. Preveu accions com beques i ajuts i finançarà projectes que pretenguin posar fi a la bretxa digital.

Suport a les xarxes d’activitat econòmica dels municipis

El programa preveu ajuts per a la modernització i la protecció sanitària del petit comerç, els serveis de proximitat, la restauració i el turisme. Finançarà projectes d’impuls a l’emprenedoria i el talent femení i donarà suport a projectes per al manteniment de llocs de treball de microempreses, pimes, autònoms i organitzacions d’economia social i solidària o d’economia verda.

Després de l’aprovació del Consell Metropolità del Pla ApropAMB, el termini obert perquè els municipis metropolitans hi presentin els seus projectes finalitzarà quan s’esgotin les partides o, com a màxim, el 30 de juny del 2022.