Josep Bosch: “És imprescindible cuidar a l’equip humà i mantenir la il·lusió per treballar”

La primera conseqüència de la marxa de Mónica Borrell de la direcció del Museu Gavà no s’ha fet esperar. Josep Bosch, conservador de patrimoni cultural del centre des del juny de 1992, assumeix a partir d’ahir dilluns la direcció. Bosch haurà de compaginar les dues tasques, la de direcció i la de conservador, una decisió “que es va prendre a l’Ajuntament, i per tant agraeixo que pensessin que jo podria cobrir el buit que deixa la Mónica compaginant les dues tasques”.

Bosch ha volgut destacar en les seves primeres declaracions com a director del Museu Gavà els dos reptes principals que ell personalment veu imprescindibles per tirar endavant la institució: “D’una banda s’ha de cuidar a l’equip humà que hi treballa, el del Museu, el del parc Arqueològic, i el d’altres departaments de l’Ajuntament, com ara els mitjans de comunicació, que d’alguna manera treballen també pel Museu; i de l’altra banda, hi ha la necessitat de mantenir la il·lusió per treballar i per resoldre les mancances i els problemes que existeixen i que segur sortiran”.

A banda d’aquests dos objectius primordials per Bosch, el nou director assegura ser “conscient dels problemes que s’han de resoldre, començant pel del públic, que hi és però no tenim tot el que podríem i ens agradaria tenir; continuant per les instal·lacions, que han envellit molt ràpid; i acabant pel desajust que hi ha entre el que és el coneixement del patrimoni, que creix a un ritme considerable, i la seva presentació a l’exposició permanent, on aquest coneixement no hi és reflectit”.

Bosch no s’oblida, a més, de que “hi ha la necessitat, perquè realment és una necessitat, de que es contracti un tècnic o una tècnica de difusió que s’encarregaria de la comunicació i de que es tiri endavant un programa de difusió potent associat al Museu i al Parc Arqueològic, aquests són dos pilars bàsics per tal que el Museu continuï sent un Museu important”

Segons Bosch, “el Museu de Gavà és, sense exagerar, un dels museus més interessants de Catalunya, de l’estat espanyol i d’Europa, i això és així per les Mines Prehistòriques, que és el seu origen, però també per l’activitat de recerca que s’ha fet al seu voltant i per l’activitat de difusió i comunicació”.