La ciutadania de Gavà opina sobre el pressupost 2021

L’Ajuntament de Gavà ha celebrat l’Audiència Pública de pressupostos per tal que la ciutadania pogués opinar dels comptes municipals aprovats per al 2021. Em aquesta ocasió, degut a l’actual situació sanitària, la trobada s’ha fet online.

Com sempre la sessió ha començat amb l’explicació del repartiment de partides que en global sumen quasi 58 milions d’euros, és a dir, un 7% més que aquest 2020 i que s’adapten al context actual de crisi per ajudar als sectors i persones més colpejats per la pandèmia i al manteniment, neteja i desinfecció de la ciutat. També es van relatar les inversions previstes, una de les més destacables de les quals serà la renovació de l’enllumenat públic per leds de baix consum i es va posar en valor la baixada d’endeutament a finals del 2021 al 37,31%.

Els diferents grups municipals van exposar el seu posicionament. La portaveu del PP, Mónica Parés, va argumentar la seva abstenció el dia del Ple precisant que és conscient “de la dificultat de dissenyar-lo en el difícil moment actual perquè cal donar suport als més vulnerables i als sectors més afectats per les restriccions i no oblidar les entitats en especial, la cultura”. Parés proposa “reduir despesa en projectes no prioritaris com la reforma de la C-245 que caldria paralitzar i en el seu lloc fer costat a la pagesia” i tem que “creixi l’endeutament perquè no es complirà la previsió d’ingressos”.

El portaveu de Junts per Gavà, Isidre Casas, que sí ha donat suport als comptes després d’arribar a un acord amb el PSC, precisava que “ha estat gràcies a l’acceptació de les nostres propostes d’aportacions a la pagesia, al comerç i a la restauració locals, els ajuts a les famílies, el compromís de mantenir les subvencions a les entitats, el pla d’asfaltat de carrers i la congelació d’impostos”

Des de Podemos, que també van abstenir-se en els comptes, “per responsabilitat política” el seu portaveu, Miguel Herrera, considera que “tot i que s’inclouen algunes de les nostres demandes, com la millora del gimnàs de la Bòbila, i estem a favor de projectes com el canvi d’enllumenat i el suport a les famílies, creiem que caldria haver incrementat més les ajudes socials a canvi de reduir despeses innecessàries fins que baixi el deute i que s’hauria de dissoldre GTI”. Herrera manifestava que “no podem confiar en aquest equip de govern perquè no han complert cap dels pactes als quals vam arribar en el seu dia, com la construcció de la llar d’infants municipal”.

Des de Cs, formació que també es va posicionar amb abstenció, el seu portaveu, Miguel Ángel Ibáñez, considera que “la inversió en leds no és prioritària”, i abans “cal resoldre el problema de l’arribada d’aigües residuals a la riera dels Canyars, l’asfaltat de carrers i més neteja i desinfecció, incrementar les ajudes socials i als autònoms i reforçar la plantilla de la Policia Municipal”. També creu que “la previsió d’ingressos és poc realista”

El portaveu d’ERC, Albert Massana, que també va abstenir-se en el seu moment, precisava que “tot i estar a favor de la congelació de taxes” estava disgustat perquè no s’havien acceptat cap de les seves esmenes i caldria “haver incrementat més les partides socials, ajuts a pagesia, autònoms, treballadors i entitats, apostar per rehabilitació d’equipaments, com el Museu, millorar barris com can Tries i ca n’Espinós, posar en valor la tasca de PRESEC i reduir altres partides com la de propaganda”

Des del PSC, el seu portaveu, Jordi Tort, defensava els comptes precisant que “són els que la ciutat necessita i contemplen més despesa social que mai, amb un increment del 30% en aquestes partides amb l’afany de donar suport als col·lectius més afectats per la crisi derivada de la covid, i als autònoms, emprenedors i pimes, tan afectats per les restriccions”. També assegurava que “es mantindran les subvencions a les entitats, es congelaran taxes i impostos i s’aconseguirà baixar l’endeutament”

Opinions ciutadanes

Una desena de ciutadans i ciutadanes van poder intervenir per fer propostes o preguntes. La majoria va fer reclams de reparacions als barris, com a Ausiàs March, però sobretot van ser els veïns de Gavà Mar els més actius amb demandes de millores s’asfaltat, esporga d’arbres, solucions per resoldre l’excessiva mobilitat de cotxes a l’estiu i el correcte ús del carril bicis, el retorn del dispensari mèdic al centre cívic i una seu policial, millores en transport públic, la col·locació càmeres per evitar robatoris, la instal·lació d’una minideixalleria i la neteja de la riera dels Canyars.

També hi va haver preguntes referents a les plusvàlues, al càlcul de l’IBI, al capítol 1, al finançament de les empreses municipals o al rati d’endeutament.

De la seva banda, Raquel Míriam, de l’AMPA de l’escola Maria Felip, va expressar la seva “preocupació pel futur de l’alumnat d’aquest centre d’educació especial que quan acaba no pot anar a cap centre ocupacional proper perquè Caviga està saturat”.