La Diputació de Barcelona amplia ajuts als municipis
Ajuntament de Gavà.

Els ajuntaments del Baix Llobregat rebran, entre aquest 2020 i l’any que ve, 3.683.915,05 € més del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. Mitjançant 14 nous recursos del Catàleg, ja concedits als ajuntaments, la corporació treballa per mantenir el suport a l’autonomia dels governs locals de la província reforçar les actuacions municipals destinades a contrarestar els efectes negatius de la COVID-19.

Els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona van destinats al finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics i a la lluita contra l’exclusió social d’infants i adolescents; així com en polítiques que abordin les violències masclistes i impulsin agents d’acció comunitària a l’espai públic.

Les noves línies de suport també van destinades als projectes de planificació digital per als museus locals, al suport a la digitalització dels mercats municipals, al reforç extraordinari de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local i dels centres locals de serveis a les empreses .

Finalment, també es financen activitats educatives, esportives i juvenils; a més de donar suport a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva local, a l’activitat esportiva dels petits municipis i a la neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19.