Oficina de Treball de Gavà
Oficina de Treball de Gavà

A finals del mes de febrer, l’atur registrat al Baix Llobregat s’ha situat en 51.194 persones, augmentant respecte al mes anterior en 552 persones (+1.1%), segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

El creixement relatiu mensual baixllobregatí es situa per sobre del registrat a l’Àrea metropolitana, àmbit territorial metropolità i del conjunt de Catalunya. En termes interanuals, continua creixent l’atur registrat a tots els àmbits territorials. El nombre de persones registrades a les oficines de treball al Baix Llobregat ha crescut en 11.568 persones respecte febrer de 2020.

L’augment de l’atur d’aquest mes es registra tant entre els homes (+297, +1,3%) com entre les dones (+255, +0,9%). Per edats, l’atur també creix entre tots els grups i en especial entre les persones de més de 45 anys (+270, +1%). El grup d’edat de persones de 25 a 44 anys és el segon grup que concentra un major creixement absolut de l’atur (+189,+0,9%) i el grup d’edat més jove, les persones menors de 25 anys, concentren un creixement de 100 persones aturades  i el major creixement relatiu (+2,5%).

Per sectors i activitats econòmiques les activitats de serveis a la producció (+325) i comerç, restauració i hoteleria (+195) són les que registren un major augment de l’atur respecte gener. En termes interanuals, el creixement també destaca entre les activitats de  serveis a la producció (+4.084) i comerç, restauració i hoteleria (+3.254).