Més de 2 milions per abordar els efectes de la pandèmia
Raquel Sánchez atenent la premsa local.

L’Ajuntament de Gavà ha dotat amb 2 milions d’euros un Fons de Contingència per abordar els efectes de la crisi provocada per la COVID-19. Segons ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “ idea és comptar amb un seguit de recursos que permetin actuar i donar resposta, especialment als col·lectius vulnerables i la reactivació econòmica de proximitat”.

Sánchez ha recordat que “des de l’inici de la crisi sanitària els serveis municipals han estat actius per atendre les necessitats més urgents de moltes persones i famílies, i fins ara ja s’han destinat amb aquesta finalitat més de 700.000 euros”.

L’esmentat fons inclou mesures de caràcter fiscal, ajudes, ajornament de tributs i reducció de taxes i preus.

L’alcaldessa insisteix en que “ara és el moment de donar respostes a la ciutadania. Als qui estan en ERTE i també als petits empresaris i comerciants i, a la vegada, vetllar pel bon funcionament i el manteniment de la ciutat, garantint la neteja i la higiene a l’espai públic per preservar el més important, la salut de la gent”

Sánchez admet que “aquest 2020 estarà marcat per aquesta emergència sanitària i pel seus efectes i probablement, també part del 2021, la qual cosa suposarà que molts dels projectes de ciutat previstos hagin de ser replantejats en els terminis, però no en la seva execució final”

Malgrat tot, l’alcaldessa assegura que “cal mirar al futur amb esperança i optimisme, també amb prudència, però amb la certesa que seguirem defensant els nostres valors de ciutat ara més vigents que mai. La crisi de la covid-19 ens ha fet veure, de manera virulenta, que cal replantejar, des de ja, els nostres models econòmics, de mobilitat i de relació. Nosaltres seguirem apostant pel desenvolupament sostenible”.

FONS DE CONTINGÈNCIA: 2.038.000 euros

Atenció a col·lectius vulnerables: 727.000 euros

 • 500.000 euros es finançaran amb el 20% del superávit municipal.
 • Els 227.000 restants provindran de la redistribució dels recursos inicialment previstos per a la Festa Major de Sant Pere (167.000 €), el Festival Internacional de Titelles (39.000 €) i les Falles de Gavà (21.000), esdeveniments que han estat suspesos a causa de la pandèmia.

La nova dotació permetrà atendre noves necessitats socials derivades de la crisi sanitària:

 • Augment dels recursos destinats a la plataforma “Gavà Solidària”.
 • Continuïtat del dispositiu Gavà T’Ajuda.
 • Ajuts a les famílies.
 • Reforç de les beques de menjador, de llibres i d’activitats extraescolars.
 • Reforç del servei de teleassistència.
 • Programes per a la inserció de les dones.
 • Ajuts per fer front al pagament de l’habitatge.
 •  Suport a entitats.

Reactivació econòmica i suport a comerciants, autònoms i petites empreses: 489.000 euros

 • L’actuació més important és la creació d’una nova línia de subvencions a autònoms i micropimes que han hagut de tancar o cessar parcialment l’activitat per la situació d’alarma. Compta amb una dotació de 300.000 euros i és un ajut complementari als establerts per altres administracions.
 • S’atorgaran 600 euros a cada micropime o persona autònoma sol·licitant, per ajudar-les a abonar les despeses fixes derivades de l’activitat (lloguer o hipoteca, préstecs, assegurances, subministraments…) i contribuir a recuperar la normalitat.
 • Les ajudes es podran sol·licitar a partir de mitjans de juny, quan s’obrirà formalment la convocatòria.

Dues accions de caràcter fiscal completen aquest capítol:

 • Exempció del pagament de la taxa de terrasses a bars i restaurants fins a finals d’any: 74.000 euros
 • Reducció de la taxa per a la recollida de residus comercials: 115.000 euros

Ajudes fiscals: 822.000 euros

Aquest capítol comptabilitza un seguit de mesures fiscals implementades amb motiu de la pandèmia i la conseqüent reducció o ajornament dels ingressos municipals.

Es preveuen aquests imports:

 • Pròrroga dels tributs municipals; pla de pagament especial per a persones afectades per un ERTO, i per a empreses i autònoms amb activitats econòmiques que han hagut d’aturar l’activitat per la pandèmia, i suspensió de taxes derivades de l’activitat comercial i de les concessions administratives: 450.000 euros
 • Ajuts a persones i famílies per fer front al pagament dels tributs municipals: 137.000 euros
 • Suspensió del pagament de la zona blava durant l’estat d’alarma: 65.000 euros.
 • Paralització de les quotes d’abonament mensual i trimestral de les instal·lacions esportives municipals, i dels preus públics de les activitats organitzades per l’Ajuntament, com cursos i tallers: 170.000 euros.