Isidre Casas, portaveu del GRup Municipal Junt per Gavà
Isidre Casas, portaveu del Grup Municipal Junts per Gavà

Al Ple Municipal del mes de juny, des d’aquest grup municipal, vam presentar una moció sobre la modificació de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coneguda com a Llei Montoro, que limita la disponibilitat per part dels ajuntaments del superàvit i romanents d’anys anteriors. La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els grups del consistori. La magnitud del problema i principal conseqüència per a un Ajuntament és la manca de liquiditat i finançament que poden impedir l’impuls de polítiques socials, culturals, educatives econòmiques,.. i, en definitiva,  de reactivació local que han de ser vitals per afrontar la greu crisi generada per la Covid-19. A Gavà parlem de 2,5 milions d’euros, només del superàvit de l’any 2019. Ens sembla del tot injust que no puguem disposar de l’estalvi generat per revertir-lo amb polítiques  eficients per els nostres veïns i veïnes.

Doncs si no en teníem prou, ara fa uns dies la ministra portaveu del govern espanyol es despenja dient que el Ministeri d’Hisenda planteja deixar disposar als ajuntaments el 35% del superàvit per apropiar-se de la resta, en forma de préstec, i tornar-lo en un termini de 10 anys a comptar des de 2022.

Ara que necessitem més recursos que mai, no només no ens deixen gastar els estalvis si no que ens els volen requisar per gastar-los ves a saber com.
Davant aquesta greu situació, amb un govern que s’autoanomena el més progressista de la història, diem prou a aquest nou espoli.
#ElsRomanentsEsQueden

Caldrà veure, si la proposta prospera, quin és el posicionament del PSC, com a govern municipal, si defensar els interessos de tots els gavanencs i gavanenques tal i com van votar a la nostra moció o de subordinació als desitjos i directrius del partit a Madrid i amagar el cap sota l’ala.