raquel-sanchez-291014

raquel-sanchez-291014Raquel Sánchez, durant la presentació dels comptes en roda de premsa.

El pressupost de l’Ajuntament per al 2015 reforça les cobertures socials i la millora de l’espai públic

La xifra ascendeix a 41.619.180 euros, un 2% més respecte a l’actual. Es mantenen les despeses essencials alhora que es creen més línies d’ajuts a les famílies, es redueix el deute i es conté la pressió fiscal

El Ple municipal debatrà aquest dijous el pressupost municipal per al 2015. Un pressupost que estableix amb claredat noves prioritats amb l’objectiu d’atendre les necessitats de la ciutat, fomentar la igualtat d’oportunitats i obrir noves perspectives de creixement.

 

Segons ha explicat l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “en un context encara complicat, tot i que amb les finances solvents, el pressupost es converteix en el principal instrument per donar resposta a les necessitats socials, especialment als col·lectius més vulnerables, i permetrà desenvolupar nous programes de suport a les famílies i al teixit associatiu”.

 

Sánchez precisa que “el manteniment i la seguretat de la ciutat reben també un nou impuls, així com els projectes que permetran la seva millora i transformació, amb la participació directa de la ciutadania”. Finalment, es reforcen les polítiques de creació d’ocupació i de promoció econòmica amb l’objectiu d’afavorir la recuperació econòmica.

 

El pressupost ordinari de l’Ajuntament, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, puja a 41.619.180 euros, xifra que suposa un increment pròxim al 2% (1,98%) respecte a l’anterior. Un augment que permetrà fer un esforç addicional per intensificar prioritats i impulsar noves accions alhora que, segons l’alcaldessa “demostra la bona gestió pressupostària dels darrers exercicis”.

 

El pressupost també permetrà continuar reduint el deute. Al final de l’exercici es registrarà una davallada del 15,84 respecte al 2014. La ràtio d’endeutament se situarà en el 83,63%, lluny del 110% que fixa com a límit la Llei d’Hisendes Locals.

 

Les ordenances fiscals fixen una congelació dels impostos de caràcter general, amb el manteniment dels tipus de l’impost de vehicles, plusvàlues, IAE, ICIO i la taxa general urbanística. Es manté l’eliminació de la plusvàlua per execucions hipotecàries i no es tributarà l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en cas de transmissions per execucions hipotecàries.

 

Quant a l’IBI destaca una reducció dels tipus (del 0,722 al 0,676) per limitar l’increment al 3%, com a resposta al plantejament del govern de l’Estat d’actualitzar el 10% els valors cadastrals. Com a resultat, els habitatges de 75 a 85 metres quadrats experimentaran una pujada del rebut de 10,5 euros, i de 13,5 euros, per als habitatges de 95 a 105 metres quadrats.

 

A més, s’incorpora una nova subvenció de l’IBI per a aturats de llarga durada majors de 40 anys amb càrregues familiars, i es subvencionarà fins al 95% de l’impost als propietaris dels habitatges que es posin a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge per a la Borsa de Lloguer Social.

 

Per altra banda, continuen els incentius fiscals per fomentar l’ocupació i promoure la creació d’activitat econòmica Així, es subvenciona l’ICIO i la taxa d’obertura d’activitat empresarial o comercial entre el 50 i el 100% de l’import. A aquelles persones que mantenen un negoci al municipi se’ls subvencionarà en un 50% la taxa d’obertura en cas de trasllat, o l’ICIO en cas d’ampliació si això comporta noves contractacions.

 

La fiscalitat prevista per a 2015 suposa un increment dels ingressos de 468.000 euros. D’aquesta xifra, el 65% (303.000 euros) es destinarà a polítiques socials.

 

El pressupost de 2015 millora els serveis i les prestacions que han de permetre cobrir les necessitats primordials de la ciutadania. D’aquí que l’atenció a les persones representi, un cop més, una de les proporcions més elevades de la despesa municipal, amb un increment del 3,7% respecte a l’any passat. Els increments més significatius es donen al programa de garanties socials (130%); acció social (23,35%), el programa de gent gran (14%), el programa destinat a la infància (26%) i el Projecte Educatiu de Ciutat, amb un 144%.

 

En aquest àmbit també destaca un major suport a les famílies en l’educació dels fills amb les accions següents:

S’amplien les ajudes per al menjador escolar (de 44.000 a 59.000 euros)

– Noves ajudes per a activitats extraescolars (dotació de 35.000 euros)

– Nou programa de tutors educatius

– Manteniment de beques de libres i programes de socialització i reutilització de llibres (86.000 euros)

– Suport a les famílies amb infants amb trastorns d’aprenentatge

– Suport a famílies nombroses o monoparentals en l’accés a activitats culturals i esportives

– Nou programa Gavà, Ciutat Educadora i Inclusiva

– Redefinició del programa Patis Oberts

– Continuïtat dels casals d’estiu a l’agost per a famílies amb dificultats econòmiques

 

També es manté la dotació de la Plataforma Gavà Solidària (70.000 euros) i en l’àmbit de la Gent Gran, es bonificarà l’actual targeta rosa, fent-la accessible a persones a partir de 63 anys.

 

En l’apartat esportiu, es destinaran 90.000 euros a la millora de les instal·lacions dels equipaments municipals, i en l’àmbit de l’Habitatge es preveu el desenvolupament del Pla Social d’Habitatge.

 

El funcionament de la ciutat és el segon gran eix d’actuació. Així, 33 de cada 100 euros del pressupost es destinaran al funcionament de la ciutat, i 11 de cada 100 es destinaran a garantir la seguretat.

 

Quant a l’empresa municipal PRESEC, s’asseguren els recursos per garantir el manteniment de l’espai públic i els edificis municipals i es reorganitzen per millorar els serveis. A més es crearà un equip especialitzat de neteja a fons de l’espai públic, es reforçaran els serveis de jardineria, i es renovarà la flota de vehicles i maquinària amb la incorporació d’una escombradora i un camió de recollida de residus urbans.

 

En l’apartat de Mobilitat, es millorarà la xarxa de transport públic amb un nou recorregut de la línia urbana Gavabús GA1 al barri de la Sentiu; s’implantarà un sistema de control dels accessos a l’Illa mitjançant càmeres i lectors de matrícules, i s’implementarà un nou Pla de Mobilitat de Gavà.

 

La millora urbanística també serà un dels eixos de la recta final del mandat, amb un pla d’inversions de 6 milions d’euros (incloent-hi recursos propis i gestió de les aportacions d’altres administracions). Destaquen els projectes següents:

– Remodelació de l’avinguda de Bertran i Güell

– Millora del passatge Rambla

– Accés al tanatori

– Pla d’asfaltat, millora de l’enllumenat i sanejament

– Programa Junts Fem Barri

– Nou MercaGavà

– Nova comissaria de la Policia Municipal

– Millora del Centre Cultural

 

També s’intensificaran els treballs de planificació urbanística, especialment el Pla Director Urbanístic del Delta del Llobregat, amb el sector d’equipaments i activitat econòmica dels Joncs, el nou sector productiu de Matabous i el sector de la Marinada.

 

Finalment, s’avançarà en la construcció dels primers habitatges protegits al barri de Can Ribes.

 

La promoció econòmica i la creació d’ocupació és una prioritat que s’intensifica. El govern municipal reforça el compromís amb l’ocupació de qualitat, l’emprenedoria, el petit comerç i la dinamització del sector econòmic.

 

Les línies d’acció són:

– Foment de l’ocupació i de la qualificació de les persones desocupades.

– Manteniment dels ajuts per a nous emprenedors

– Foment de l’emprenedoria

– Dinamització de la Fira d’Espàrrecs

– Noves accions de dinamització comercial

– Creació d’una partida específica per a Turisme

 

En l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania es donarà continuïtat als programes que es desenvolupen en l’actualitat. Destaquen:

– Actuacions per desenvolupar el Pla Local de Joventut

– Promoció de la Igualtat d’oportunitats

– Activitats i serveis per garantir el compliment dels Drets Humans

– Programa de Formació d’Adults

– Programa de Cooperació al Desenvolupament.