Vídeo: Marc Farré

Pacte per a la Indústria al Baix Llobregat per rellançar el sector i sortir de la crisi

El president del Consell Comarcal i, Joaquim Balsera, ha manifestat que reivindiquem el finançament adequat per un territori i una indústria per sortir d’aquesta crisi”.

Els trenta ajuntaments i el Consell Comarcal, junt amb els principals agents socials i econòmics de la comarca han signat el Pacte per a la indústria al Baix Llobregat, que té entre els seus reptes crear les bases d’un model econòmic basat “en una indústria forta que serveixi com a palanca del canvi per sortir de la crisi”. Un model que es basi en un creixement de qualitat, tant econòmic com social, tant per a les empreses com per a les persones treballadores.

 

El president del Consell Comarcal i alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, va manifestar després de la signatura del Pacte la importància de la signatura per recuperar la indústria de la comarca “com a motor principal de la recuperació econòmica del Baix Llobregat i de Catalunya”. En aquest sentit ha expressat una posició, del Consell Comarcal, rotundament en contra de la reducció de sòl industrial dient que mantindria una “tolerància zero amb la desaparició de sòl industrial al territori”. Va remarcar que el Pacte “té la finalitat d’establir mecanismes tant públic com privats per donar suport a la indústria”. Balsera ha emplaçat a la Generalitat de Catalunya i en concret a l’Institut Català de Finances a fer efectius els finançaments tant necessaris que les empreses precisen en el nostre territori i ha acabat dient que “reivindiquem el finançament adequat per un territori i una industria, la del Baix Llobregat, que ha de ser el motor per sortir d’aquesta crisi”.

 

Des de fa un temps els diversos anàlisis que es fan a l’entorn de les possibles vies de sortida a la crisi econòmica conflueixen en indicar que la recuperació econòmica passarà per la recuperació industrial. La comarca del Baix Llobregat té quelcom a dir en tot això, actualment representa el 14,2% de la productivitat que la indústria genera en el conjunt del país. I això, tot i l’impacte que la crisi econòmica que ha suposat per la indústria de la comarca amb el tancament de més de vuit-centes empreses i la pèrdua de més de 18.000 treballadors i treballadores del sector industrial.

 

Amb el Pacte per la indústria signat a la Sala de Plens del Consell Comarcal, els membres del Consell Econòmic i Social (CES) del Baix Llobregat s’han compromès a tornar a fer del Baix Llobregat una comarca líder del sector industrial. Un sector que al llarg dels anys ha anat variant la seves particularitats i que actualment suposen activitats d’alt valor afegit, amb major component tecnològic i que precisen d’una formació professional molt especifica i especialitzada.

 

El pacte signat està amb sintonia amb les propostes i mesures que el Pacte per a la industria a Catalunya, en aquest sentit coordinarà les seves propostes amb la plataforma que aquest pacte ha creat, anomenada Plataforma + industria, per fer possible que les propostes que es desenvolupin al Baix Llobregat tinguin la dimensió suficient per fer-se realitat en matèria de polítiques industrials a Catalunya.

 

El Pacte tindrà una comissió de seguiment i dues comissions de treballs: Ocupació de qualitat, formació, internacionalització i competitivitat del teixit industrial i  Sòl industrial, Polígons, Energia, Xarxes de Comunicació, Infraestructures i sostenibilitat.