Alumnes
Prop de 7.000 alumnes han començat avui un curs escolar marcat per la Covid-19

Avui, 14 de setembre, s’ha iniciat a Gavà el curs escolar 2020-2021 per l’alumnat d’educació infantil (1.308 alumnes), primària (3.015 alumnes), secundària (1.822), a més dels de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. L’entrada a les escoles s’ha fet seguint importants mesures de seguretat: distància de seguretat, presa de temperatura, gel hidroalcohòlic i entrada per grups separats.

La principal novetat, a nivell educatiu, és l’entrada en funcionament de l’institut escola Gavà Mar. Les obres del nou centre han consistit en la construcció d’un edifici adossat a l’existent de planta baixa i planta pis que acull 8 aules de secundària, una aula complementària, una aula taller i un laboratori, així com lavabos. En la construcció s’ha tingut en compte que l’impacte del nou edifici en l’entorn vegetal que l’envolta sigui el mínim possible. També s’han incorporat elements per garantir l’eficiència energètica, amb aïllament acústic i tèrmic, i el màxim aprofitament de la llum solar.

D’altra banda les escoles i col·legis s’han vist obligades, degut a la pandèmia sanitària provocada per la Covid-18, a adoptar mesures excepcionals per garantir un retorn a les aules segur tant pel professorat com per l’alumnat.

La passada setmana l’alcaldessa, Raquel Sánchez, va visitar les adaptacions que s’havien fet en diferents escoles. L’alcaldessa va encoratjar a la comunitat educativa i va donar un missatge de tranquil·litat “sóc conscient de la preocupació existent en aquest retorn a les aules però les famílies han de confiar en els centres educatius que han fet moltes adaptacions per tal d’adaptar-se a l’actual situació provocada pel coronavirus. En aquest context, cal confiar que aplicant totes les mesures preventives necessàries el curs pugui començar d’una manera més o menys normalitzada”.

Raquel Sánchez també va dir que sóc conscient de les mancances existents com és la falta de professors. És per això que, a les diferents reunions amb el Departament d’Educació, estem reclamant que facilitin els recursos humans i materials que necessiten les escoles perquè es fonamental que els nens i nenes puguin començar el curs”.

Alumnes
Uns moments abans d’entrar aquest matí…

Obres a les escoles

Durant les visites realitzades als centres, l’alcaldessa va comprovar l’estat de les obres de millora que cada estiu es porten a terme a les escoles públiques de Gavà. Enguany l’Ajuntament ha destinat prop de 167.000 euros que han permès dur a terme aquelles actuacions acordades amb les direccions dels centres educatius. En conjunt es tracta d’obres de manteniment i de millora a les cinc escoles de Primària de la ciutat amb una inversió de 166.865 euros. Una inversió finançada íntegrament per l’Ajuntament.

Així mateix, la Generalitat està desenvolupant obres a l’Institut Bruguers. Es tracta d’una intervenció a les pistes exteriors per millorar l’accessibilitat i l’accés principal del centre. Una actuació que s’emmarca dins el Pla Director de reforma integral del centre. Un Pla que, el conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Bargalló va lliurar a l’Ajuntament el passat mes de juliol i que ara està sent estudiant pels responsables i tècnics municipals. Aquest Pla Director contempla la reforma i millora de l’actual edifici en cinc etapes que es desenvoluparan sense que tinguin afectació en l’activitat del centre, durant els mesos d’estiu. És previst que les obres estiguin enllestides pel curs 2024-2025.

Per altra banda fins el 15 d’octubre les famílies poden tramitar les beques d’ajuts a l’escolarització.

Alumnes