Isidre Casas, portaveu del GRup Municipal Junt per Gavà
Isidre Casas, portaveu del Grup Municipal Junts per Gavà

En entorns com l’actual de crisi econòmica, social i sanitària, creiem important deixar de banda el partidisme i sumar en pro d’aplicar polítiques efectives amb propostes d’ajut a la ciutadania, de reactivació econòmica i social, i, en definitiva, de procurar no deixar ningú enrere. Sota aquest precepte, les nostres propostes incloïen actuacions en cinc grans blocs: pagesia, comerç, cultura, acció social i via pública. Un dels punts de més debat, i alhora innegociable per a nosaltres, ha estat la pagesia. Volem fer un pas més per intentar resoldre la problemàtica històrica del dèficit d’infraestructures hidràuliques que pateixen i, per això, hem pres el mandat conjunt de treballar amb les administracions supramunicipals competents per tal de cercar compromisos i finançament que donin una solució a curt o mitjà termini. Pel que fa a la resta de punts d’acord, entre d’altres, hem garantit la dotació pressupostària de 300.000 € en subvencions d’ajut als nostres autònoms i pimes davant d’un nou eventual tancament de la seva activitat. Hem garantit el suport econòmic a les entitats culturals un cop puguin reiniciar les activitats aturades per la pandèmia amb la mateixa dotació prevista per a aquest 2020 (cosa que suposa afegir més de 65.000 € respecte al pressupost 2021 inicial). Tenim en compte un increment addicional de 50.000 €, respectivament, en la despesa destinada a Gavà Solidària i a la partida d’ajuts a famílies en situació d’emergència d’habitatge en cas que sigui necessari, i garantim l’execució del pla d’asfaltat de carrers amb una dotació de 400.000 €. Amb tot plegat, volem deixar palès que, al marge dels assumptes de país en què sempre serem ferms en la defensa irrenunciable dels nostres drets com a poble, la política municipal ha de ser l’eina per intentar intercedir en benefici dels gavanencs i gavanenques, i així ho hem fet i així ho seguirem fent.