Raquel Sánchez: el Pla de Ponent és una oportunitat per a Gavà
L’alcaldessa durant la sessió informativa amb els mitjans de comunicació

Raquel Sánchez ha explicat avui als mitjans de comunicació les principals característiques del Pla de Ponent, un projecte que ha definit com  essencial per al futur de la ciutat que constitueix una prioritat social, urbana, territorial, ecològica i econòmica”.

L’alcaldessa ha presentat el projecte coincidint amb l’inici de les obres de la nova promoció de l’IMPSOL al barri de can Ribes que preveu la construcció de 136 habitatges.

Raquel Sánchez ha explicat que el Pla de Ponent “representa la manera de créixer de Gavà: gradual, progressiva, equilibrada i sostenible” i ha concretat el potencial d’augment de la població de Gavà “en 12.000 habitants a 15-20 anys vista i estem en condicions de demostrar que es pot fer preservant la identitat, integrant els canvis en el territori i al ritme adequat”.

Ponent suposa la construcció de 4.896 habitatges, el 40% es preveuen de protecció oficial. L’alcaldessa ha concretat que “la proporció creixent de lloguer assequible es definirà a través del nou Pla Local d’Habitatge” i ha destacat “la construcció de 20 equipaments i serveis integrats en la ciutat existent i la creació de 5 grans parcs forestals, de ribera i urbans”. El conjunt d’habitatges s’organitza en 4 nous barris: can Ribes amb 495 habitatges; ca n’Horta amb 1.144; Canyars Sud amb 1.670 habitatges i Canyars Nord amb 1.587.

Sobre la preocupació que aquest pla ha generat en diversos sectors, Raquel Sánchez ha explicat que “tenim una relació cordial amb les entitats ecologistes i escoltarem les seves inquietuds i propostes, però és important que se sàpiga que el Pla de Ponent salva el Calamot, el Caçagats i la riera dels Canyars, es protegeix de manera estricta el patrimoni natural, és un referent en quantitat i qualitat d’espais verds, manté les funcions de connector biològic i sobretot la superfície edificada residencial ocupa només el 15% de les 186 hectàrees del Pla”.

L’alcaldessa ha explicat que “el Pla de Ponent s’ha planificat d’acord amb la memòria del territori i només es construeix allà on l’home ja havia transformat la natura” i sobre el territori que abasta el Pla de Ponent, Raquel Sánchez ha manifestat que “aquest espai ara en bona part de propietat privada, presenta dèficits de conservació i manteniment i genera impactes socioambientals sobre els que l’administració difícilment pot intervenir. Revertirem aquesta situació recuperant per al domini públic la major part de l’àmbit”.

4 nous barris

Els 4 nous barris previstos contemplen diferents tipologies residencials “hem aprofitat aquesta estapa de crisi –ha explicat Raquel Sánchez- per millorar l’enfocament del projecte d’acord a la realitat actual i poder incloure tipologies que responguin a les noves necessitats socials tant de la gent jove com la de gent gran”.

En concret la reserva d’espais per als 20 equipaments és de 14ha. Els futurs equipaments “donaran servei no només als nous barris sinó també al conjunt del municipi –ha explicat l’alcaldessa- la primera fita és el tercer CAP que serà una realitat el 2023”.

L’espai destinat al comerç, un mínim de 30.00 m2, segons el projecte, es distribueix principalment en plata baixa i permetrà la coexistència i diversistat d’usos comercials.

El Pla de Ponent és un projecte en marxa “des de fa temps- ha explicat Raquel Sánchez- la crisi econòmica el va alentir però de fet va ser durant la crisi que es va fer la primera fase de la urbanització de can Ribes i abans, s’havia fet la caserna de Bombers, el vial del Calamot i el Parc del Calamot” i ha afegit que “Gavà està en condicions d’exemplificar i liderar processos de transformació i millora urbana que ara són més necessaris que mai si volem fer front al canvi climàtic i la transició ecològica, a les necessitats socials per unes ciutats més equitatives i equilibrades i a les noves perspectives de l’activitat econòmica”

Actualment, segons ha explicat l’alcaldessa, “es viu un moment de represa, tant des de l’interès públic, com des de la iniciativa privada, i cal remarcar el valor de la col·laboració públic-privada, sempre preservant la visió i tutela pública que hi fa l’Ajuntament”. 

El Pla de Ponent té una llarga història a la ciutat, des de l’aprovació del Pla General Metropolità l’any 1976, passant per l’aprovació inicial del PGM del Pla de Ponent (aleshores anomenat Pla de Carat) l’any 1993; l’aprovació definitiva de la modificació del PGM del Pla de Ponent l’any 2006, fins el moment actual.