Reobre la oficina de Gestió Tributària

L’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària a Gavà (c. del Centre, 27) ha estat una de les amb prop d’una setantena seus de la Diputació de Barcelona que s’han reobert per atendre el públic de manera presencial. Amb la finalització de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern de l’Estat, i a partir del 22 de juny passat, la Diputació va iniciar un procés de reobertura esglaonada de les oficines de la demarcació, que es reprendrà i acabarà les primeres setmanes de setembre. La resta de canals, telefònics i telemàtics, que s’han utilitzat de forma intensiva des de l’inici de la crisi sanitària, segueixen estant a disposició dels contribuents.

“Les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona han anat reobrint esglaonadament tan bon punt han estat garantides les mesures de seguretat per als empleats públics i els contribuents”, asseguren des de l’organisme provincial. Entre altres actuacions, s’hi han instal·lat mampares i s’han redissenyat els espais tenint en compte les distàncies necessàries. Actualment estan obertes al públic 68 de les 103 oficines distribuïdes pel territori.

Durant el mes d’agost, com cada any, s’aplica un calendari de tancament d’oficines pel període de descans estival, que no està relacionat amb la situació generada per la COVID-19.

Atenció presencial, telefònica i telemàtica

L’atenció presencial a les oficines es du a terme amb cita prèvia, i es complementa amb l’atenció no presencial, que es va reforçar des de l’inici de la crisi sanitària, i que s’està prestant a través del web de l’Organisme, l’adreça general de correu electrònic d’atenció ciutadana, les adreces de correu electrònic de les oficines i els telèfons directes, publicats al web, així com els telèfons genèrics 932 029 802 i 932 029 805.

Al web de l’ORGT es poden fer tots els tràmits, així com presentar escrits per mitjà del Registre Telemàtic. El ciutadà també pot emplenar un formulari deixant el seu número de telèfon perquè el personal de l’Organisme s’hi posi en contacte per respondre les seves consultes.

Per a l’atenció telefònica, es va desplegar un servei de més de 180 línies, des d’on es pot rebre i efectuar tràmits, com ara el pagament amb targeta de crèdit i la domiciliació de tributs.

L’Organisme de Gestió Tributària gestiona els impostos i tributs municipals d’acord amb els calendaris fiscals que aprova cada ajuntament de la província que ha delegat les seves competències a favor de l’ORGT.