Subvencions per rehabilitar habitatges
Subvencions per rehabilitar habitatges

S’ofereixen subvencions a fons perdut a propietaris i llogaters per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha ampliat el termini per sol·licitar formar part de la convocatòria Programa Habitabilitat 2018 fins al 28 de febrer de 2020. L’objectiu d’aquest programa és oferir subvencions a fons perdut a propietaris i llogaters per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La convocatòria d’habitabilitat subvenciona les accions destinades a que l’habitatge assoleixi les condicions mínimes d’habitabilitat, les actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge, les millores energètiques i de sostenibilitat i les actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge. La quantia màxima de la subvenció no podrà superar el 40% del pressupost subvencionable ni l’import de 3.000 euros.