Tasca de la OMIC al 2018
Ramon Castellano.

Coincidint amb la celebració, aquest divendres, 15 de març, de del Dia Mundial dels Drets del Consumidor el tinent d’alcalde de l’àmbit de Comerç, Civisme i Promoció de la ciutat, Ramon Castellano ha repassat “la bona tasca que fa l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor” (OMIC). Segons Castellano “és important que la població la tingui ben present perquè poden ser de gran ajuda a resoldre moltes situacions que sovint succeeixen”

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor és un servei de l’Ajuntament de Gavà d’atenció directa i gratuïta per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets.

Les seves actuacions es concreten en:

  • Informar i orientar els consumidors sobre l’exercici dels seus drets
  • Analitzar i tramitar denúncies, queixes i reclamacions dels consumidors
  • Tramitar les sol·licituds d’arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
  • Promoure actuacions de sensibilització en matèria de consum
  • Planificar campanyes d’inspecció en el sector comercial

L’OMIC està ubicada a la setena planta de l’Ajuntament de Gavà (Pl. Jaume Balmes, s/n) i l’horari d’atenció al públic és dimarts i dijous, de 9 a 13 h (presencialment amb cita prèvia).

Castellano ha precisat que “el nombre total de casos atesos al 2018 ha estat de 623, majoritàriament mitjançant via presencial (83%), seguida de la via telefònica (13%) i finalment per Internet (4%)” i que “les consultes presencials s’han atès amb cita prèvia, mentre que la resta de casos presencials són les reclamacions, queixes i denúncies presentades per registre”.

Pel que fa a les mediacions de consum, l’any 2018 es van solucionar el 44% de les reclamacions, el 50% van ser infructuoses i el 6% es van traslladar a un altre organisme competent, principalment a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La memòria d’actuacions també concreta que durant el 2018 s’han realitzat activitats de sensibilització en matèria de consum, amb el suport de la Diputació de Barcelona, com ara tallers a dues escoles, 2 xerrades informatives sobre al·lèrgens alimentaris, adreçat al sector del comerç minorista d’alimentació i restauració, i una xerrada a la gent gran sobre subministraments bàsics. Així mateix, va oferir un espectacle com a prova pilot que va tenir lloc al mercat municipal Mercagavà, per tal de donar a conèixer els drets i obligacions dels consumidors i dels comerciants”.

Castellano valora especialment “el servei prestat des de l’entrada en vigor el Reial Decret Llei 1/2007, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl, i que ha estat clau per atendre l’allau de consultes en aquesta matèria en benefici de la ciutadania de Gavà”. En total es van atendre 95 consultes.

L’any 2018 també es van desenvolupar activitats d’inspecció de consum, destacant, segons l’informe, “la campanya d’inspecció informativa de requisits mínims de consum, amb el suport de la Diputació de Barcelona, adreçada als mercats municipals i on es van revisar 28 establiments; les inspeccions municipals de consum realitzades dins el marc del programa de seguretat alimentària, inclosa la campanya de serveis de temporada (guinguetes) a la platja, i les auditories de consum per a l’adquisició del distintiu ‘Gavà comerç de qualitat’”.