Taula de Salut Mental
Badia, parlant als assistents a l'inici de la reunió de la taula

Aquest matí s’ha tornat a reunir al Nou espai Sant Jordi la Taula de Salut Mental. Es tracta d’un espai de treball que integra a agents relacionats amb l’atenció mental en el nostre territori, una iniciativa que va sorgir l’any 2019 amb una primera reunió i que no havia tornat a generar cap trobada més a causa de l’esclat de la pandèmia el març de 2020.

Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, ha presidit aquesta segona trobada de l’anomenat oficialment Pla d’Actuació Local en l’Àmbit de la Salut Mental de Gavà. Badia ha qualificat aquesta taula com a “molt important” atès que “ens ajuda, des dels diferents agents que la integren, a fer tasques com per exemple les de detecció i prevenció, o les terapèutiques de 0 a 18 anys, una qüestió que ja es va parlar aquí en una taula semblant, la de transició escola-treball, on es va posar de relleu la importància dels tractaments psicològics en aquestes edats, tot i que aquí ja ho tractem des de la perspectiva de la salut mental”.

L’alcaldessa també ha volgut destacar que en aquesta taula es debat “un pla d’actuació en xarxa per veure quines són les millores que es poden fer a l’hora de col·laborar entre els agents implicats, com per exemple els escolars o els sanitaris. Cal destacar, per cert, que aquest pla ha rebut un ajut important de la Diputació de Barcelona”.

Badia s’ha mostrat molt satisfeta de “poder intentar donar-li un altre impuls, després de la situació que hem hagut de suportar amb la pandèmia, perquè la salut mental és molt important i, encara a data d’avui, hi ha certs problemes per posar-la de relleu, per reconèixer-la, per admetre-la, i per tractar-la, i aquests estereotips són justament els que volem trencar”.