Tresors ocults del Museu
La mostra es pot visitar fins el 31 de maig

El Museu de Gavà celebra el seu 40è aniversari i per commemorar l’efemèride ha muntat l’exposició “Tresors ocults”, en la que es recrea la sala de reserva del Museu i es mostra una selecció de la col·lecció que habitualment no es veu, tot explicant com s’ha format la col·lecció en les seves quatre dècades d’existència, i ensenyant els espais on habitualment només tenen accés alguns.

Amb aquest objectiu, podrem passejar per cinc àmbits que recreen els espais de treball i de magatzem de la col·lecció del Museu, de la qual actualment només se’n mostra un petit tant per cent a l’exposició permanent “Les veus del paisatge”.

Àmbit 1: La col·lecció

El Museu de Gavà, a través de donacions i dipòsits, ha aplegat una col·lecció principalment arqueològica, procedent de jaciments del seu municipi, com les mines prehistòriques de Gavà, el poblat ibèric del turó del Calamot, la zona d’ancoratge romana de les Sorres, les vil·les romanes de Sant Pere de Gavà i de Can Valls, la necròpolis medieval de Rocabruna, o el castell, igualment medieval, d’Eramprunyà. També ha adquirit objectes arqueològics procedents d’altres municipis del Baix Llobregat i alguns objectes de valor etnogràfic, històric, científic o artístic.

Àmbit 2: La reserva

Tots els objectes adquirits pel Museu, estiguin exposats o emmagatzemats, s’han de protegir. A través de la recreació del magatzem del Museu coneixerem com es protegeix la col·lecció mitjançant el manteniment d’unes bones condicions de conservació preventiva. Podrem veure algunes de les peces que no es poden contemplar a l’exposició permanent del Museu, però que formen part del ric patrimoni cultural de Gavà. S’han obtingut a partir de donacions o d’excavacions a les mines prehistòriques de Gavà, a la vil·la romana de Sant Pere de Gavà, al castell d’Eramprunyà, o, la més llunyana, a la fossa comuna de la Guerra Civil del 36-39 a Gurb (Osona).

Àmbit 3: El creixement de la col·lecció

El Museu de Gavà no ha deixat mai d’adquirir nous objectes. En els darrers anys ho ha fet, principalment, a través del dipòsit de materials procedents d’excavacions arqueològiques efectuades en jaciments del seu terme municipal. Tampoc no ha deixat de procurar que el coneixement sobre la seva col·lecció creixés mitjançant recerques efectuades directament pels seus conservadors o amb la col·laboració d’investigadors externs. Aquí es mostren, contextualitzades i interpretades, algunes de les peces que han ingressat darrerament, o bé adquisicions antigues que, gràcies al fet d’haver estat posteriorment restaurades o estudiades, avui es poden contemplar amb un coneixement més profund, com els fragments d’ullal de mamut trobats a la vall de la Sentiu, els corns marins d’època neolítica trobats a les mines de Gavà, una campana de bronze d’època romana trobada al jaciment de Les Sorres, o la campana Miquela, de l’ermita de Sant Miquel d’Eramprunyà, especialment portada per a l’ocasió a les sales del Museu.

La Campana Miquela ha estat cedida per l’UME.

Àmbit 4: El laboratori

El personal tècnic del Museu és responsable de documentar-ne la col·lecció d’acord amb uns paràmetres establerts. Aquesta informació és vital per al Museu, com ho és que la col·lecció s’estudiï. Per això disposa d’un laboratori, que podreu visitar, destinat a aquest estudi i que posa a disposició dels investigadors interessats a dur-lo a terme, i que és, alhora, sala de documentació i de fotografia. També disposa d’una biblioteca pública especialitzada formada per 6.600 llibres i 3.900 revistes, adquirits, sobretot, a través de l’intercanvi de publicacions amb altres museus, universitats i centres de recerca.

L’exposició romandrà oberta fins el 31 de maig de 2019.