ibi

ibiEl calendari fiscal de 2013 fracciona el pagament de l’IBI en quatre terminis

El segon rebut de l’IBI i l’Impost de Vehicles es cobrarà l’1 de juny

Aquest pagament afecta a les persones que van domiciliar els rebuts

Els contribuents que van acollir-se al pagament fraccionat dels impostos municipals de l’IBI i de vehicles de tracció mecànica, pagaran la segona fracció del rebut el proper 1 de juny.


L’IBI es passa en quatre fraccions els dies 1 de març, 1 de juny, 1 de setembre i 1 de desembre. L’Impost de Vehicles es paga en dues fraccions, la primera l’1 de març i la segona el proper 1 de juny.


La taxa d’escombraries, la taxa de sanejament, la taxa de guals i la rústega es cobraran amb càrrec en compte, en el cas de tributs domiciliats, el dia 2 de juliol.


L’ Ajuntament aplica el sistema de pagament fraccionat sense cost addicional als contribuents que es van voler acollir i van domiciliar els pagaments.


Les personas que no tinguin domiciliats els rebuts tenen fins el dia 5 de juliol per pagar tots aquests impostos.