avinguda Eramprunyà i plaça Catalunya
Gemma Badia ha valorat positivament la participació en aquest procés

704 ciutadans han intervingut en el procés participatiu impulsat per l’Ajuntament de Gavà per recollir les propostes de millora dels espais i usos què haurà de contemplar el projecte de remodelació de l’avinguda Eramprunyà i la plaça de Catalunya. D’aquestes, 507 van respondre els qüestionaris que els facilitaven informadors de carrers, 170 van omplir el qüestionari digital habilitat a la Plataforma “Gavà participa, Gavà decideix”, i 27 van participar en els tres itineraris participatius organitzats.

Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, ha destacat aquest matí que “la ciutadania ha pogut opinar i ha posat en valor quines són les necessitats que troben imprescindibles per aquest passeig tan important, que a més és un eix que és molt transitat i que posa en contacte dues zones d’aquesta ciutat”.

Segons Badia, ara toca “posar-nos a treballar per tal que aquestes predileccions de tota la ciutadania es puguin veure reflectides”. En aquest sentit, “a partir d’ara i fins el mes de maig prepararem el projecte amb les idees recollides en un procés on la meitat de la participació ha estat de veïns del barri, el que vol dir que no només implica una remodelació que afecta directament al barri, sinó que es una remodelació de ciutat”.

En relació amb l’avinguda Eramprunyà, un dels aspectes més importants i coincidents va ser la demanda de més places d’aparcament, una de les problemàtiques que més afecta els veïns de la zona pels pocs habitatges amb pàrquing propi i l’escassa oferta de places de lloguer.

També es posa en relleu la necessitat de millorar la pavimentació i diferenciar-la per usos, amb una delimitació més clara del carril bici, així com unes voreres més proporcionades a les necessitats i sense desnivells per millorar l’accessibilitat.

S’insisteix, a més, en la millora de la il·luminació, i en una major cura dels espais verds, amb una bona limitació i usos d’aquests.

La neteja i el manteniment també és un aspecte transversal. S’incideix principalment en la preservació de l’espai i en la minoració les pràctiques incíviques, com ara els vehicles estacionats indegudament o la poca cura dels espais verds.

En relació amb la plaça Catalunya, es coincideix en la necessitat de millorar i ampliar l’arbrat i espais verds, perquè tingui un major protagonisme, així com potenciar aquest espai com a zona d’estada i repòs, fent-lo més inclusiu.

També es desprèn la preocupació per la inseguretat que generen els accessos, per la percepció que es té més d’una rotonda que d’una plaça, pel seu aïllament i la densa circulació. En aquest sentit, es demana millorar la seva integració amb l’entorn per afavorir la dinamització d’aquest espai.

Pel que fa a la mobilitat, es demana un equilibri entre l’espai destinat a vehicles i als vianants, la manca de places d’aparcament per a residents i persones amb mobilitat reduïda, i la necessitat d’incidir en elements pacificadors del trànsit. La millora de la connexió amb les xarxes de carril bici, amb la reordenació i regulació de les cruïlles de la plaça, i la potenciació dels itineraris escolars també propiciarien una mobilitat més segura i sostenible.

Altres aspectes generen opinions contraposades, com és el cas de la font. Hi ha persones que defensen la seva continuïtat, pel seu valor històric i patrimonial, però amb una millora del manteniment, mentre que altres consideren que és un element antic que genera soroll i on proliferen els insectes.

Tampoc no hi ha consens quant a la importància d’habilitar una zona per a gossos, si bé aquest espai podria contribuir a minorar les pràctiques incíviques d’alguns propietaris, ni sobre la idoneïtat que aculli el mercat setmanal i la fira d’atraccions de la Festa Major. Per una banda es considera que l’espai de la plaça ha de ser un espai polivalent on han de conviure diferents usos amb les zones d’estada i, per l’altra, que aquests esdeveniments generen soroll i problemes de mobilitat i estacionament.

Badia ha assegurat que “totes les propostes són molt interessants, i si bé en termes generals algunes ens les esperàvem, altres ens han sorprès positivament”. L’alcaldessa ha recordat que està previst que el proper mes de maig “ja tindrem el projecte preparat i el traurem a licitació. Els processos de tramitació segurament portaran un cert temps, i per tant és possible que fins l’any vinent no comencin les obres”.

L’Ajuntament ha fet públic els resultats d’aquest procés participatiu, que es poden consultar a la plataforma digital Gavà participa, Gavà decideix.