Gavà impulsa economia circular

El 21 de febrer, Gavà reunirà a ciutats i territoris d’Espanya en la jornada de debat i experiències “Per una economia circular i competitiva”, organitzada per l’Ajuntament, el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC). L’objectiu de la jornada, que tindrà lloc a l’Hotel AC Gavà Mar, és aplegar totes les institucions compromeses amb l’economia circular, tant des de la perspectiva econòmica com mediambiental, per donar a conèixer i debatre sobre diferents experiències i projectes que s’estan duent a terme.

La jornada

La benvinguda institucional anirà a càrrec de l’alcaldessa, Raquel Sánchez, del president de la RECC i alcalde de Sevilla, Juan Espadas, així com de representants de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana, i de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient.

Durant la jornada, experts en econòmica circular contextualitzaran l’economia circular al territori i la visió i ajudes que ofereix la Unió Europea per fomentar i impulsar el nou model. En aquest context, es presentarà el Paper 4 del Pacte Industrial per remarcar la importància de l’economia circular en els diferents territoris.

Una taula de bones pràctiques amb representació d’Aigües de Barcelona i Cetaqua per explicar el projecte que impulsen a Gavà, donarà pas a la presentació del model estratègic de la ciutat, a càrrec de l’alcaldessa Raquel Sánchez, que tancarà la jornada.

Les inscripcions, gratuïtes, es poden formalitzar a través del web www.porunaeconomiacircular.es

Gavà, seu del Consell de Govern de la Red Española de Ciudades por el Clima

La jornada sobre economia circular anirà precedida de la reunió anual de la junta de la Red Española de Ciudades por el Clima, secció de la Federación Española de Municipios y Provincias formada pels governs locals que estan integrant en les seves polítiques la protecció del clima i de la qual l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, és la vicepresidenta-segona.

Ara fa un any, una cinquantena de ciutats espanyoles i europees, entre elles Gavà, van signar la Declaració de Sevilla on subscrivien el seu compromís per impulsar el desenvolupament sostenible al territori en el marc del nou model social, mediambiental i econòmic que representa l’economia circular. Posaven així de manifest l’important paper dels governs locals com a administracions més pròximes i que millor poden prevenir els impactes mediambientals amb la ciutadania.

Aposta per l’economia circular

Una aposta per l’economia circular que encaixa perfectament amb les polítiques de sostenibilitat urbana, territorial i social que defineixen el model estratègic de Gavà i que s’estan concretant en diferents iniciatives. Una d’elles és l’elaboració, juntament amb Aigües de Barcelona i Cetaqua, d’una guia metodològica d’economia circular, basada en la relació entre aigua, energia i residus, per implementar accions per reduir, reutilitzar i reciclar els recursos de Gavà.

La línia de subvencions a la millora de la competitivitat per a les empreses del Parc Empresarial Gavà que impulsen projectes d’economia circular, i el projecte Ecoindústria, impulsat conjuntament amb els ajuntaments de Viladecans i El Prat i la Diputació de Barcelona, perquè les empreses dels tres municipis trobin sinergies perquè els residus, l’energia i els fluids d’unes siguin la matèria primera d’altres o bé es puguin generar subproductes, són altres de les accions adreçades a promoure un nou model econòmic i social més sostenible.