Pressupost municipal: 54,5 milions d'euros per al 2020
Sessió extraòrdinaria del Ple Municipal

El Ple Municipal ha aprovat els comptes públics de 2020 amb un pressupost que puja a 54,5 milions d’euros, un increment del 8,24% respecte el 2019.

El portaveu del govern municipal i tinent d’alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, Jordi Tort, va exposar que el pressupost “és equilibrat i sensible en els àmbits social i mediambiental, un pressupost que respon a les necessitats de la ciutadania i, a la vegada, dibuixa la línia d’actuació del mandat per seguir construint el model de ciutat pel qual apostem”. Respecte a la fiscalitat, Jordi Tort va manifestar que en l’elaboració del pressupost “s’ha treballat per mantenir una fiscalitat moderada a la vegada que s’ha alleugerit la càrrega financera amb un deute que avui és del 38%, molt allunyat del màxim del 110% que marca la llei. Aquesta situació és fruit de la bona gestió econòmica feta pel govern de la ciutat en els darrers anys”.

El portaveu d’ERC, Albert Massana, va explicar el vot en contra de la seva formació “no s’ha acceptat cap esmena o suggeriment dels que hem presentat, com arranjar el camí de ca n’Espinós, que és un camí veinal, constituir un parc d’habitatge social o destinar 100.000 euros per allotjar en altres equipaments a les entitats que han perdut la seu degut a la privatització del Centre Cultural. Aquests pressupostos estan enfocats al Pla de Ponent que, com tothom sap, és la nostra línia vermella. Per això demanem al govern local que rectifiqui la seva actitud de deixadesa i compleixi amb els veïns de Gavà”.

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Miguel Ángel Ibáñez, va explicar que el seu grup votava en contra del pressupost i va demanar la seva retirada  ja que “els informes de Secretaria i Intervenció de l’Ajuntament diuen que la documentació que s’ha presentat no és complerta i que s’ha de procedir a l’avaluació dels llocs de treball. També segueix faltant un element essencial de tota la relació de llocs de treball com ara la valoració econòmica dels llocs de treball per assegurar el compliment de l’equitat interna, qüestió que, des del nostre grup, hem demanat en diverses ocasions”.

El portaveu de Podemos, Miguel Herrera,  va argumentar el seu vot en contra i va recordar que “l’any passat vam pactar amb el govern que aquest any començaria l’adequació de la llar d’infants municipal per tal que obri portes el setembre del 2020 i, de moment, no hem vist cap moviment en aquest sentit. Ens agradaria poder-hi confiar, però cada vegada tenim més dubtes que pugui obrir el proper curs. En definitiva, l’equip de govern de Gavà puja els impostos, destrueix el medi ambient i contracta a dit. Veiem doncs, que aquest increment no té repercussió en les condicions de la vida de la població i, per tot això, votem en contra”.

El portaveu del grup municipal de Junts per Gavà, Isidre Casas, va argumentar l’abstenció del seu partit perquè el pressupost incorpora propostes programàtiques de la seva formació. “Hem signat un acord amb el compromís d’incloure les modificacions proposades com: dotar d’il·luminació led els passos de vianants de les principals vies de la ciutat, adequar tots els semàfors amb senyalització sonora per a persones invidents, estudiar la implantació d’una app que permeti registrar les incidències de voluminosos o d’actes relacionats amb l’incivisme, realitzar un esdeveniment cultural de promoció de la música des de la vessant de l’aprenentatge i el coneixement i aportar 450.000 euros a PRESEC per intensificar la neteja de la ciutat “.

La portaveu del Partit Popular, Mónica Parés, va argumentar l’abstenció del seu grup i va demanar que “ara ja sí els nostres equipaments rebin les inversions que necessiten, el paviment dels carrers es faci d’acord a la necessitat real i no al calendari electoral, es fomentin les energies renovables, les entitats no siguin tractades de manera diferent per la seva deriva ideològica, es presentin les accions de turisme pressupostades i es tingui en compte dintre del projecte de ciutat el nostre polígon industrial”.

Finalment, el pressupost es va aprovar amb els 11 vots favorables del PSC, 6 vots en contra d’ERC, Ciutadans i Podemos i l’abstenció de Junts per Gavà i Partit Popular.