La platja i el Parc Agrari s'emporten la pitjor part del temporal Glòria
La primera estimació de l’Ajuntament calcula en 1,6 milions d’euros les intervencions d’urgència per a la reposició de sorra

El temporal Glòria ha causat a Gavà danys per valor de 2,7 milions d’euros, aquesta xifra es desprèn del balanç provisional de l’Ajuntament de Gavà i que ja s’ha traslladat a la Generalitat, al Govern de l’Estat i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La platja de Gavà s’ha endut la pitjor part del pas del temporal. La primera estimació de l’Ajuntament calcula en 1,6 milions d’euros les intervencions d’urgència per a la reposició de sorra. El tram mes afectat per la regressió ha estat el del carrer de Blanes.

D’altra banda, l’Àrea Metropolitana de Barcelona que gestiona els serveis de les platges metropolitanes en coordinació amb els ajuntaments, ha calculat que la reparació de papereres, dutxes, passarel·les, tancaments de dunes suposarà un cost de 46.000 euros.

Els efectes del temporal també han estat devastadors al Parc Agrari. Els danys en els cultius, superiors en alguns casos al 70% i els danys en infraestructures s’eleven a 650.000 euros.

Per reparar els danys a l’espai públic i als equipaments i restablir la normalitat, l’Ajuntament va reforçar els serveis municipals, especialment els directament implicats en aquest tipus d’emergències per fenòmens naturals. Els costos directes de l’Ajuntament de Gavà ascendeixen a 379.000 euros. D’aquesta xifra 220.000 corresponen a serveis de Protecció civil (Policia Municipal i ADF), neteja, jardineria i obres (empresa municipal PRESEC), mobilitat (senyalització viària), i altres serveis municipals. A més s’han d’afegir 44.300 euros destinats a la reposició dels elements malmesos en alguns edificis municipals i escoles, on es van registrar goteres, despreniments d’elements de cobertes i altres danys provocats per les ventades.

El temporal també va provocar la caiguda i trencament d’arbres, que en molts casos va comportat el tall de diferents carrers i camins, a banda del tancament dels parcs, jardins i equipaments municipals a l’aire lliure. La despesa de la retirada i reposició de l’arbrat s’ha valorat en 30.000 euros.

Altres afectacions de competència municipal són la responsabilitat patrimonial (15.000 euros) y el suport ofert a les persones afectades pel tall de subministrament elèctric (25.000 euros).

Declaració política conjunta

Els efectes devastadors del temporal Glòria també van ser presents a la sessió del Ple Municipal celebrada ahir, amb l’aprovació d’una declaració de tots els grups municipals on s’insta al conjunt de les administracions “que s’impulsin accions d’urgència per disminuir l’impacte més immediat del temporal”. Consideren “indignant” que “gran part de la població pugui quedar-se sense servei elèctric, que es produeixin inundacions als camps del Delta per un sistema de desguàs obsolet, o que continuï produint-se la regressió del nostre litoral, afectant greument les platges”. És per això, que també reclamen “que es coordinin mesures que garanteixin a mig i llarg termini l’estabilització de les platges”, atès que l’ampliació del Port de Barcelona va provocar canvis en la dinàmica litoral.

Al document també es denuncia el deficient estat de les línies elèctriques i la resposta lenta i ineficaç de la companyia en la resolució de l’avaria. És per això que es reclama “una auditoria sobre l’estat de les xarxes elèctriques als municipis del Delta del Llobregat i els serveis d’atenció a la ciutadania i als ajuntaments que ofereixen ENDESA i resta de companyies elèctriques” Així mateix, demanen que “s’obligui a la companyia a invertir per modernitzar la xarxa per donar serveis a la ciutadania en les condicions exigibles en ple segle XXI.”

La declaració també reclama a totes les administracions “més implicació per garantir el futur del parc Agrari, com a motor econòmic del territori i com a espai de gran valor natural i paisatgístic”. Es deixa constància que davant temporals com el sofert o inclús de menys greus, la xarxa de canals i rieres no poden desguassar a mar i les inundacions als camps de conreus provoquen la pèrdua de collites senceres.

Els grups polítics municipals també mostren la solidaritat amb els familiars de les víctimes del temporal i amb les persones que directament han sofert danys personals o materials. Així mateix, deixen palès l’agraïment a cossos d’emergència, protecció civil, seguretat, i serveis municipals que han treballat per restablir la normalitat i vetllant per la seguretat de la ciutadania.

La declaració política es traslladarà als governs de l’Estat i de la Generalitat, a ENDESA, al Parc Agrari del Baix Llobregat i a la Cooperativa Agropecuària de Gavà.