Set iniciatives de Gavà s’incorporen al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals
El programa Made in Gavà, reconegut com a bona pràctica

L’Ajuntament de Gavà ha estat reconegut per la innovació i la qualitat de cinc iniciatives que s’han incorporat com a bones pràctiques al Banc de Bones Pràctiques impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals per promoure la millora i la innovació en els governs locals.

Es tracta de projectes que promouen la transparència i la participació, com són la web de pressupostos transparents, el procés participatiu Made in Gavà i les Cèl·lules d’Innovació; que aposten per la sostenibilitat, com és el Pla de Mobilitat la Platja; i que fomenten la creativitat artística, com el Concurs d’escriptura dramàtica “Paraules en escena”.

Aquest espai, que detecta, recull i difon bones pràctiques sobre polítiques locals d’interès per als municipis catalans, també ha incorporat altres dues experiències de Gavà com a pràctiques significatives: el web del seguiment del Pla d’Actuació Municipal i els murs lliures per a grafitis.

Transparència i participació

La web de pressupostos transparents ha estat reconeguda com a bona pràctica. Aquesta eina informàtica permet visualitzar i entendre com es distribueix el pressupost municipal de forma interactiva i pedagògica. El seu element innovador és que les dades disponibles s’obtenen de forma automàtica des del portal d’Open Data, de manera que la càrrega d’aquesta és automàtica i fiable.

La mateixa distinció ha rebut el programa Made in Gavà, una estratègia de promoció econòmica de la ciutat que es tradueix en compromisos i accions en què empreses i Ajuntament treballen junts amb l’objectiu de millorar les condicions empresarials de Gavà i el seu posicionament com a municipi atractiu per a les empreses.

També s’ha incorporat com a bona pràctica el projecte Cèl·lules d’Innovació, que té com a objectiu millorar la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania a través de dinàmiques de treball i dels espais d’atenció a la ciutadana. Per assolir l’objectiu es desenvolupa un procés participatiu i col·laboratiu intern amb grups de treballadors i treballadores municipals.

Mobilitat Sostenible i foment de la cultura

En l’àmbit de la mobilitat, s’han reconegut les mesures per a una mobilitat sostenible a la platja de Gavà. Un dispositiu per continuar avançant cap a un model sostenible de mobilitat que faci compatible el caràcter lúdic i metropolità de la platja amb la preservació del caràcter urbà-residencial de Gavà Mar i els seus valors mediambientals mitjançant la implementació de mesures destinades a potenciar l’ús del transport públic i els modes actius en detriment del transport privat motoritzat.

També s’ha distingit com a bona pràctica el concurs d’escriptura dramàtica “Paraules en Escena”, que té com a premi l’escenificació de les obres guanyadores per part de companyies de teatre amateur de la ciutat. El projecte es basa en una xarxa de complicitats i treball entre diferents agents educatius i culturals de la ciutat.

Pràctiques significatives

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer també han reconegut altres dues experiències de Gavà com a pràctiques significatives, és a dir iniciatives ben valorades encara que no siguin innovadores. Són la pàgina web de seguiment del Pla d’Actuació Municipal (PAM), en l’àmbit de Transparència, i els Murs lliures, en l’àmbit de Joventut.

El web de seguiment del PAM permet mesura el desenvolupament i execució de les diferents accions vinculades al Pla d’Actuació Municipal a través dels 4 eixos en què s’estructura el document. Així mateix, la ciutadania pot consultar les accions segons el grau d’execució i accedir de forma particular a les accions que s’han considerat emblemàtiques. També inclou un apartat d’accions noves que l’Ajuntament desenvolupa si bé no estaven contemplades en l’aprovació del PAM.

El projecte Murs lliures. Espais per grafitis autogestionats per joves”, consisteix en la ubicació d’un conjunt de murs de formigó a la ciutat perquè s’hi puguin realitzar pintades lliurement, amb l’objectiu de fomentar l’expressió artística als carrers de Gavà. Són murs autogestionats i d’accés obert a tots tipus d’artistes i de totes les edats, esdevenint una galeria viva al carrer.